Wat je erin stopt komt er ook weer uit!

0
284
Vul jouw hart bewust met goede en positieve dingen. Ze zullen jouw leven beïnvloeden!

In Ghana, Afrika, leeft de stam Ashanti. In die samenleving gaven de ouders hun baby’s de naam van de dag waarop zij werden geboren. Baby’s die op een dinsdag geboren werden kregen de naam ‘Akwasie’, wat betekent goddelijk, goed, vredelievend, vriendelijk. Baby’s die op een woensdag geboren werden kregen de naam ‘Kwaku’, wat betekent gemeen, gewelddadig, agressief.

Weet je wat het gevolg hiervan is?
Meer dan 50% van alle misdrijven in Ghana wordt gepleegd door mensen die geboren werden op . . . een woensdag. Het zou één zevende deel moeten zijn (14%) maar het is méér dan 50%.

De enige verklaring die sociologen hiervoor hebben is dat een verwachting die wordt opgebouwd in de geest (eerst door de ouders en later door de samenleving) haast vanzelfsprekend bevestigd wordt.

Een onderzoek onder gevangenen in Amerika heeft uitgewezen dat meer dan 90% van alle gevangenen vroeger thuis regelmatig heeft moeten horen: “Als jij zo doorgaat kom je nog een keer in de gevangenis terecht.” Als we zo iets vaak genoeg horen, wordt dat als een ‘selffulfilling prophesy’, als een profetie die zichzelf vervult.

In de computerwereld bestaat de oude term G.I.G.O.
Dit betekent: ‘Garbage In, Garbage Out’, wat zoveel wil zeggen als ‘Rotzooi erin, rotzooi eruit’. Als u rotzooi in een computer stopt, kan er ook alleen maar rotzooi uitkomen.

Precies zo is het met de geest.
Er kan eigenlijk alleen maar uitkomen wat wij erin stoppen. Daarom is het zo ontzettend belangrijk wat wij in onze geest (en de geest van onze kinderen) stoppen. Als je nare tv programma’s bekijkt of internetsites bezoekt die niet goed voor jou zijn, dan vul jij je met die rotzooi. Als je de Bijbel leest en overdenkt zullen die woorden jouw verstand en jouw hart beheersen. Je bent wat je ziet, leest en toelaat tot jouw hart.

Let er deze week eens bewust op om jouw geest te vullen met positieve, bemoedigende en opbouwende zaken. Je zult zien dat het een invloed heeft op je leven. Want, wat je zaait zul je ook oogsten.

========================================

Ik berg uw woord op in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige. Psalm 119:11

Al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidendis, al wat deugd heeft en lof verdient, BEDENKT DAT! Filippenzen 4:8

Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Colossenzen 3:2