29-delige Studiebijbel

0
278
Bij het Centrum voor Bijbelonderzoek (CvB) is in mei 2015 het laatste deel van de commentarenserie Studiebijbel verschenen. Het betreft het commentaar bij de boeken Hosea tot en met Maleachi in deel 12 van de serie Oude Testament. De redactie bestond uit ds. Hans Bette, drs. Gijs van den Brink en dr. Mart-Jan Paul (foto).

Drieëndertig jaar is aan dit megaproject gewerkt. In 1986 verscheen als eerste boek het commentaar bij Matteüs. Meer dan veertig auteurs hebben aan deze serie meegewerkt en ruim 23.000 pagina’s met uitleg zijn geschreven. In 2015 waren ruim 110.000 boeken gedrukt en verspreid, wat tot veel dankbaarheid heeft geleid!
 
Verspreiding
Tot op heden lag de nadruk op het schrijven van verantwoorde bijbeluitleg. Het CvB wil meer aandacht geven aan verspreiding. Het centrum ziet het als opdracht en missie het Woord van God te verspreiden en vind het een bijzonder voorrecht om dat op deze manier te mogen doen.

App(licatie) voor tablets
Ook is het CvB met een geheel vernieuwde applicatie van de StudieBijbel op de markt gekomen. Deze is geschikt voor tablets, waaronder de iPad. In de website zal ook een archief van het Studiebijbel Magazine te raadplegen zijn, met meer dan 120 StudieBijbel Magazine artikelen die sinds 2007 gepubliceerd zijn.