Openbaring 21:3-5 / U maakt alles nieuw

0
307
Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Openbaring 21:3-5

Lieve Heer Jezus, U hebt zelf op deze aarde geleefd.
U weet dat het hier heel mooi is en tegelijkertijd ook vaak ontzettend moeilijk.
U weet van liefde en haat.
Pijn en geluk.
Hoop en wanhoop.
Leven en dood.
Schoonheid en verwoesting.
U hebt het allemaal zelf aan den lijve ondervonden.

Wat is het een heerlijke, bemoedigende belofte, dat U eens alles zult veranderen; dat alles helemaal nieuw wordt. U zelf zult bij ons wonen. U neemt allen die lijden in Uw armen en troost hen. Ja, U, de God van hemel en aarde, zult zelf tranen afwissen. Problemen zullen niet meer zijn. De dood zal ons niet meer van elkaar kunnen scheiden.

Heer, wat hebben wij christenen toch een fantastisch vergezicht. Wij weten dat U leeft en dat U een plan hebt met deze wereld. Dank U dat U hoop geeft, die boven alle problemen uitstijgt.
Daarmee wil ik vandaag bewust leven.
Er is hoop, omdat U hoop geeft.
Hartelijk dank daarvoor.

Amen