Wie is mijn naaste?

0
320
Als je in een wereld van meer dan zeven miljard mensen iets voor je medemens wil betekenen, waar moet je dan beginnen? En tot hoever moet je gaan.

Klik hier om dit boek online te bestellen!

Evert-Jan Brouwer (1976) is politiek adviseur voor Stichting Woord en Daad en geeft in dit praktische boekje tips hoe je positieve bijdrage kunt leveren voor de naasten ver weg, in Azië, Afrika of elders. Aan de hand van de Bijbel laat Brouwer zien wie wordt bedoelt met ‘de naaste’ en vertaalt hij dat naar onze tijd.

De schrijver gaat ook uitgebreid in op het geven (van geld, goederen en/of tijd) aan goede doelen. Heeft het wel zin om geld te geven aan een goed doel? Hij gaat met name ook in op ontwikkelingssamenwerking: wat werkt wel en wat niet? Hij pleit voor het bevorderen van zelfredzaamheid en het vermijden van ‘hulpverslaving’.

Daarnaast bespreekt hij hoe we via maatschappelijke en politieke inspanningen en via een bewuste leefstijl kunnen bijdragen aan minder armoede en onrecht. Hij stelt dat bewust geefgedrag en verantwoord leefgedrag hand in hand moeten gaan. Beide dragen bij aan het welzijn van onze verre naasten.

Cor van Leeuwen