Psalm 103:1,2 / Loof de Here, mijn ziel

0
491
Loof de HERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, zijn heilige naam;
loof de HERE, mijn ziel,
en vergeet niet een van zijn weldaden.
Psalm 103:1,2

Heer in de hemel, vandaag wil ik bewust tijd nemen om u te loven en te danken. Tussendoor wil ik steeds even pauzeren om U de eer te geven die U toekomt.

Ik dank U voor al het goede en al het mooie wat U in Uw onbeschrijfelijke creativiteit hebt geschapen. Dank U voor de natuur die in al haar pracht en glorie een beetje laat zien van Uw majesteit en grootheid.
Dank U voor planten en dieren,
voor bomen en bergen,
voor kleuren en muziek,
voor geuren en gevoelens.

Dank U bovenal voor de vele weldaden die U aan mij hebt bewezen.
Dank U voor verlossing.
En wedergeboorte.
De vergeving van mijn zonden.
Dank U voor de hoop die U geeft.
Het eeuwige leven.
Dank U voor Uw leiding in mijn leven en Uw dagelijkse zorg voor mij.

Dank U Heer, dat ook vandaag Uw oog voortdurend op mij is en dat ik mag wandelen met U. Ik prijs Uw naam.
Halleluja.

Amen