Romeinen 8:26 / Bidden naar Uw wil

0
346
En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Romeinen 8:26

Als ik dit goed begrijp Heer, zegt U hier door de apostel Paulus dat wij, Uw kinderen, eigenlijk niet eens weten waarvoor wij moeten bidden. Ik heb wel veel vragen en wensen, maar waarschijnlijk is dat niet allemaal naar Uw wil voor mijn leven.

U, Heilige Geest, wilt mij in deze zwakheid te hulp komen door mij duidelijk te maken waarvoor ik bidden mag, ja zelfs bidden moet.

Dat betekent dat U, God de Heilige Geest mij vertelt wat ik God de Vader in gebed mag vragen. Dat is de beste garantie dat ik kan bidden naar de wil van God. En daaraan is de fantastische belofte verbonden die ik ken vanuit 1 Johannes 5:14: En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.

Heilige Geest, ik wil vandaag in de stilte gaan om U de kans te geven om mij ‘in te fluisteren’ waarvoor ik mag bidden, zodat ik kan bidden naar Uw wil, zodat U mijn gebeden kunt verhoren.

Met verwachting kijk ik uit naar datgene wat U door mijn gebedsleven wilt gaan doen.

Amen