Hoe om te gaan met vreemdelingen?

0
362
Door de toestroom van vluchtelingen is onder christenen de vraag nog steeds actueel hoe je met vreemdelingen moet omgaan. Vaak wordt daarbij uiteraard verwezen naar de positieve uitspraken in de Bijbel over het omgaan met vreemdelingen. In zijn bijzonder instructieve boek over de islam zegt ds. Koekkoek daarover o.a. het volgende:

‘De predikanten pasten dit dan toe op onze situatie en zeiden dat wij de vreemdelingen met open armen in ons land dienden te ontvangen. Als in Ex.12:49, Lev.6:29 en 17:12, in Num.15:26,29 en in Deut.26:11 bijvoorbeeld over ‘de vreemdeling’ geschreven wordt, wordt hier niet een dienaar van andere goden mee bedoeld, maar gaat het over een proseliet, een bekeerling, dat is een heiden die overgegaan is tot het Jodendom. In Leviticus 18:26 en in Deuteronomium 28:43 wordt met de vreemdeling weer een afgodendienaar bedoeld.’

‘Men had zo weinig Bijbelkennis dat me niet wist, dat er verschil was in de Bijbel tussen bijvoorbeeld de ‘Kanaänieten’ en ‘de vreemdeling’. De Kanaänieten waren heidenen, die nog altijd in het land woonden en met wie de Israëlieten zich niet mochten vermengen. De vreemdelingen waren mensen uit andere landen die, net als Ruth, tot het Jodendom waren overgegaan en die dus niet hun eigen afgoderij meegebracht hadden.’

‘Regelmatig roepen christelijke leiders op tot een dialoog met islamitische leiders. Om elkaar beter te leren kennen en begrijpen om daardoor meer begrip en waardering voor elkaar op te kunnen brengen. Maar: Islamieten staan op het standpunt dat zij niets kunnen leren van christenen en dat de christenen hen niets te vertellen hebben. Een goede christen moet op hetzelfde standpunt staan ten aanzien van de islamieten.’

‘Christenen en moslims kunnen niet samen zoeken naar de gulden middenweg van de waarheid. Dit is absoluut ondenkbaar voor een moslim, want dat betekent dat hij vraagtekens durft zetten bij zijn eigen geloof. Dat maakt hem direct tot een afvallige, een ongelovige, die direct de doodstraf verdient. Een dialoog zou voor een moslim alleen maar betekenen dat hij moet proberen de christen van diens ongelijk te overtuigen, Die zal echter niet mogen openstaan om zelf van een nieuw inzicht overtuigd te worden.’

(Citaten uit: Mohammed, de islam, de Koran en de Bijbel – ds. H.G. Koekkoek, blz. 42-44 / 2009 St. Licht des levens, Alphen a.d. Rijn)

Klik hier om dit boek online te bestellen!