de Heilige Geest – deel 4 van 12

0
315
De Heilige Geest wil ons leven ‘doordrenken’ met Zichzelf!

Lezen: Johannes 16:5-15

Vers voor vandaag: “Hij zal u de weg wijzen tot de volle waarheid.” (Johannes 16:13)

De afgelopen dagen hebben wij stilgestaan bij de vraag: Wie is de Heilige Geest? Een belangrijke vraag, omdat overgave is gebaseerd op kennis. Hoe beter wij iemand kennen, hoe meer wij iemand kunnen vertrouwen. Dat geldt ook met betrekking tot de Heilige Geest. Pas wanneer wij begrijpen wie Hij is zullen wij ons volledig en zonder reserve aan Hem durven over te geven.
Maar om de Heilige Geest goed te leren kennen is het niet alleen belangrijk om te weten wie Hij is, het is zeker zo belangrijk te ervaren wat Hij doet. Wat is het werk van de Heilige Geest? Wat is Zijn bediening? Wat wil Hij ons allemaal bieden?

Het werk van de Heilige Geest
De Heilige Geest wil ons leven ‘doordrenken’ met Zichzelf. Hij heeft te maken met alle facetten van ons christen-worden en christen-zijn. Het is dan ook haast teveel om op te noemen wat de Heilige Geest allemaal in een mensenleven wil doen.

Hij overtuigt
In Johannes 16:8 kunnen wij lezen dat de Heilige Geest de wereld, dat wil zeggen de niet-christenen, overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. De Heilige Geest probeert de niet-gelovigen duidelijk te maken dat ze leven in zonde omdat ze niet geloven in Jezus Christus. Hij wijst hen op het feit dat Jezus Christus de straf heeft gedragen voor al hun zonden en dat ze daardoor, en alleen daardoor, kunnen worden gerechtvaardigd. Met andere woorden, lang voordat iemand ertoe komt zijn leven over te geven aan Jezus Christus is dé Evangelist, de Heilige Geest, al een werk begonnen in dat leven. Hij overtuigt mensen van de hopeloze toestand waarin zij verkeren en nodigt hen uit tot het heil. “En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.” (Openbaring 22:17)

Hij doet wedergeboren worden
Nadat de Heilige Geest mensen heeft overtuigd van zonde, van gerechtigheid en van oordeel en nadat de Heilige Geest mensen heeft uitgenodigd tot het heil, doet Hij die mensen die ingaan op de uitnodiging wedergeboren worden. “Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.” (Johannes 3:5b,6)

Hij woont in ons
Op het moment van de wedergeboorte komt de Heilige Geest in ons wonen. Wij zijn Zijn tempel geworden. Voor altijd zal Hij in ons zijn. Hij zal ons nooit meer verlaten. Dat wil echter nog niet zeggen dat de Heilige Geest het ook altijd voor het zeggen heeft in ons leven. In een volgende studie over de vervulling met de Heilige Geest zullen wij zien dat het mogelijk is als christen volledig onder leiding van de Heilige Geest te leven, maar dat het ook mogelijk is onze eigen weg te gaan en te zondigen, ondanks het feit dat de Heilige Geest in ons woont. Belangrijk is echter dat wij weten dat de Heilige Geest in ons woont als wij wedergeboren zijn, en dat Hij ons nooit meer zal verlaten. “Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.” (Romeinen 8:9)

Toepassing: Hebt u de Geest van God? Leeft u vandaag onder Zijn leiding?

Gebed: Heilige Geest, dank U dat U in mij woont en dat ik Uw tempel mag zijn. Amen.

© Maximum Life