De opstanding – deel 1 van 5

0
261
Er is hoop, omdat Jezus de dood heeft overwonnen!

Lezen: Marcus 16:1-8 en 1 Corinthiërs 15

Vers voor vandaag: “Hij is opgewekt.” (Marcus 16:6b)

DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN
Met Pasen staan wij stil bij het meest verheugende feit uit de wereldgeschiedenis. Jezus Christus is opgestaan uit de dood.

Het meest belangrijke
In zijn eerste brief aan de Corinthiërs maakt Paulus heel duidelijk wat de centrale gebeurtenissen van het christelijke geloof zijn: “Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, en Hij is verschenen aan …” (1 Corinthiërs 15:3,4)

In deze ene zin maakt Paulus duidelijk wat de kern van het geloof is:
a. Christus is gestorven voor onze zonden;
b. Hij is opgewekt en verschenen aan vele mensen;
c. Dat is allemaal gebeurd in overeenstemming met Gods plan dat Hij ons bekend heeft gemaakt.

Zonder opstanding geen christelijk geloof
Er waren ook al in de tijd van de eerste gemeenten mensen die beweerden dat wij de opstanding van Jezus niet letterlijk moeten nemen. Hij leeft immers voort in onze gedachten en Zijn woorden kunnen ook zonder opstanding een invloed op ons leven hebben.
Dat is allemaal waar, maar toch rekent Paulus scherp en radicaal met deze gedachten af: “Indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.” (1 Corinthiërs 15:14) Hij maakt duidelijk dat de basis van het christelijk geloof het feit is dat Jezus op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats letterlijk uit de dood is opgestaan.

Zonder opstanding geen hoop
Als Jezus niet uit de doden is opgewekt zullen ook wij niet uit de doden worden opgewekt. Dan is er geen eeuwig leven en dan is er geen hoop. “Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.” (1 Corinthiërs 15:19) Maar, omdat Jezus als eerste uit de dood is opgewekt is er hoop. Daardoor mogen wij weten dat er ook een opstanding voor ons zal zijn; een eeuwig leven.

Zonder opstanding geen (eeuwig) leven
Op de dag dat ik dit schrijf heb ik mijn collega Joe weer bezocht. Joe, een evangelist van 42, getrouwd en vader van drie jonge kinderen, ligt op sterven als gevolg van een hersentumor. Een tijdlang heb ik bij zijn bed gezeten. Hij was te zwak om iets te zeggen. Al die tijd heb ik zijn hand vastgehouden en gebeden. Het was een serene, mooie tijd.
Zijn vrouw vertelde mij later dat hij soms als hij een helder moment heeft probeert te getuigen van datgene wat hij geestelijk ziet en meemaakt. Hij is dan vol van blijdschap en kan onmogelijk de woorden vinden voor Gods aanwezigheid in zijn leven. Joe weet, dat hij binnenkort bij zijn Heer zal zijn. Dat geeft hem een onbeschrijfelijke blijdschap.
Er is hoop, omdat Jezus de dood heeft overwonnen.

Toepassing: Dit is een dag om te juichen en te jubelen. Probeert u daar eens op een heel persoonlijke manier uiting aan te geven.

Gebed: Heer Jezus, dank U dat U de dood overwonnen hebt. Amen.

© Maximum Life