Open brief aan leiders

0
306
Deze brief is ontstaan vanuit het hart van ons als leiders van Bijbelscholen in Nederland. Ons verlangen is dat er veel meer jongeren dan nu de keus maken een jaar apart te zetten, zodat ze gevormd  worden en een stevig fundament leggen in het leren kennen van Jezus Christus. In deze brief willen we graag duidelijk maken waarom we met jullie willen optrekken om samen te investeren in jullie jongeren.

1.

Wij geloven in de lokale kerk.

Een lokale kern van christenen die mensen in hun eigen omgeving in ontmoeting brengt met Jezus en Zijn Koninkrijk. De lokale kerk brengt leven. Ze zijn als de lichtgevende stad op de berg. Als Bijbelscholen willen wij allereerst benadrukken: wij geloven in de lokale kerk! Daarom willen we naast jullie staan.

2.

Wij geloven in de opdracht om mensen tot volwassenheid in Christus te brengen.

Dit is een taak die ons als leiders binnen het Lichaam van Jezus Christus is gegeven. Wat is er mooier dan mensen te zien ontwikkelen in hun leven met God? Wat is er mooier om te zien dat de lokale kerk van Jezus Christus daardoor verder in bloei komt te staan? Wij vinden het een voorrecht om daar samen met jullie aan te mogen bijdragen.

3.

Wij geloven in het belang van het opleiden van een volgende generatie.

Als Bijbelscholen geloven we in het opleiden van een volgende generatie volgelingen van Jezus, die in staat is de generatie daarna op hun beurt te dienen. Wij geloven ook dat de jongeren niet alleen de potentiele leiders van de toekomst zijn, maar zelfs de leiders kunnen zijn in het nu. Jongeren hebben onder hun leeftijdsgenoten voorbeelden nodig die Jezus Christus willen volgen.

4.

Wij geloven dat er in de kerk honderden jongeren zijn die zich willen toewijden.

We ervaren in contact met kerken in Nederland en België en bij de jongeren die zich inschrijven op een Bijbelschool, dat er een groot verlangen is om te groeien tot een volwassen volgeling van Jezus. Ze zijn bereid om tijd apart te zetten om zich te ontwikkelen. Als Bijbelscholen zijn we bereid deze volgelingen van Jezus Christus te helpen. We willen graag bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling.

5.

Wij geloven in het samen dienen van dezelfde Koning en willen Zijn koninkrijk zien komen.

Wij zijn van harte bereid een nieuwe generatie (van toekomstige leiders) op te leiden die in staat is de lokale kerk te dienen. Hierin heeft elke Bijbelschool zijn eigen kleur en unieke karakter. Het gaat ons om de richting waar we met elkaar, als Bijbelscholen en kerken, naar toe gaan. Dat is dat de lokale kerk verder tot bloei komt en dat mensen in ons land Jezus Christus zullen ontmoeten.

Foundation4Life
Foundation 4 Life is een praktisch ingestelde school die zich richt op het discipelen van jongeren tussen de 16 en 22 jaar. Diverse outreaches, reizen en een studiekeuzetraject zijn in het programma verwerkt.
Open avonden: 9 mei en 4 juni  
Meeloopdag: 17 juni Open dag: 29 juni

De Katapult
Op de Katapult word je getraind in het grote gebod (Mattheüs 22:37-40) en de grote opdracht (Mattheüs 28:19) met als doel dat jij een discipel wordt van Jezus Christus en leert anderen te discipelen, te beginnen bij kinderen en tieners.
Ons motto is: ‘Blessed to be a blessing’.
Open dagen: 22 juni en 24 augustus


Royal Mission School
Als je kiest voor het tussenjaar bij Royal Mission School in Drachten, word je meegenomen in de bijzondere bediening van Royal Mission. Het zal een jaar zijn waarin je door onderwijs, outreach, een zendingsreis en door samen te leven in een groep jezelf en God beter zult leren kennen. Tientallen jongeren hebben dit jaar als levensveranderend ervaren.
Open avond: 13 mei
Meeloopdag: 28 mei

Kingdom Life College
Kingdom Life College wil jou inspireren, motiveren en activeren. Je volgt een hoofdprogramma en specialiseert je in Mission&Ministry of Worship. Ons tweede jaar is een verdieping in leiderschap. Door onze samenwerking met Tyndale Theological Seminary behaal je officiële ECTS-studiepunten. Veel studenten blijven ‘thuis’ wonen en reizen van maandag tot donderdag naar hartje Rotterdam.
Onze open dagen zijn 14, 23, 28 mei en 13 juni.