De opstanding – deel 3 van 5

0
283
De tegenstanders van Jezus droegen zelf de beste bewijzen aan voor Zijn opstanding!

Lezen: Matthéüs 27:57-66

Vers voor vandaag: “En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.” (Romeinen 8:11)

In Jeruzalem kun je de graftuin bezoeken. Het is een opmerkelijk rustige tuin, tegen een rotswand aan, in de levendige drukte van een grote stad. In de rots is een grot gehouwen met twee kleine kamertjes. Naast de ingang staat een grote, zware ronde steen. De aanwijzingen dat dit het graf is waar Jezus eens begraven werd zijn behoorlijk overtuigend.

Toen ik dat graf bezocht heb ik een foto van mijzelf laten maken naast de opening van het graf. Ik wilde dat graag omdat ik mij realiseerde dat ik op de meest belangrijke plaats stond uit de geschiedenis van dit hele universum. Niets zal uiteindelijk belangrijker blijken dan het feit dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Die gebeurtenis is ten diepste het enige dat echt hoop geeft.

2. Het graf was leeg
Naast het feit dat Jezus Zelf Zijn dood en Zijn opstanding herhaaldelijk aankondigde, sprak (en spreekt) het lege graf een duidelijke taal.
In de vier Evangeliën wordt maar liefst 32 keer verwezen naar het graf. Dat laat zien hoeveel belang de eerste christenen hechtten aan de feitelijke weergave van de gebeurtenissen.
Het graf behoorde toe aan Jozef van Arimathea, een rijke discipel van Jezus. Nog nooit had een dode in dit graf gelegen.
Samen met Nicodemus, die Jezus eens gedurende de nacht benaderd had met vragen over het eeuwige leven (Johannes 3:1-21 en 19:39), begroef hij Jezus op de gebruikelijke manier. Met mirre en aloë werd het lichaam van Jezus in linnen doeken gewikkeld en in het graf gelegd.
Het graf werd hermetisch afgesloten door een grote, zware steen, die naast het graf op een verhoging stond, ervoor te rollen.

Omdat de overpriesters en de Farizeeën bang waren dat de discipelen het lichaam van Jezus zouden stelen om zó Zijn opstanding te verkondigen, gingen zij de volgende dag naar Pilatus met de vraag om het graf te verzegelen. Niet alleen stemde Pilatus daarin toe. Hij gaf hun ook een Romeinse wacht mee. Door dit te doen hebben de tegenstanders van Jezus zelf de beste bewijzen aangedragen voor Zijn opstanding, immers:

a. Jezus was dood (vriend en vijand waren het daarover eens).
b. Iedereen wist waar Jezus begraven was en dat er een grote steen voor het graf gerold was.
c. Het graf werd verzegeld. Dat betekent dat er een soort lint over de steen werd gespannen, dat aan beide zijden aan de rots verzegeld werd. Dat zegel droeg het gezag van de Romeinse overheersers.
d. Een wacht werd bij het graf geplaatst. Waarschijnlijk tien of meer streng gedisciplineerde Romeinse soldaten werden bij het graf gestationeerd om dit met hun leven te bewaken.

Probeer zó maar eens een lichaam te stelen. Dat is onmogelijk. Toch was het graf op de derde dag leeg. Niemand kon een rationele verklaring hiervoor geven. Daarover morgen meer.

Toepassing: Hoe concreet is het lege graf voor u?

Gebed: Heer Jezus, dank U dat de omstandigheden rond Uw opstanding zo gedetailleerd zijn weergegeven en zo’n duidelijke taal spreken. Amen.

© Maximum Life