De kracht van gebed

0
271
Gebed is een effectieve aanvulling op goede medische zorg!

In veel ziekenhuizen is het bekend dat zieken die gelovig zijn en bidden voor hun eigen gezondheid een grotere kans hebben op genezing dan de niet-gelovigen. Meestal is de uitleg dat ‘positief denken’ en een ‘positieve levensinstelling’ een goede uitwerking hebben op de geest en daardoor ook op het lichaam.

Maar is dat werkelijk alles? In het St. Luke ziekenhuis in Kansas City, Missouri, in Amerika werd het volgende onderzoek gedaan bij 1000 patiënten met een hartkwaal. De helft van deze patiënten werd – zonder dat zij dat wisten – toebedeeld aan gebedsgroepen van 5 personen. Deze vrijwilligers waren christenen die geloven dat God genezen kan door gebed. Zij ontvingen alleen de voornamen van de patiënten en bezochten de zieken niet. Vier weken lang kwamen zij een keer per dag een half uur samen om te bidden voor ‘hun’ patiënten.

De andere helft van de patiënten werd niet toebedeeld aan een gebedsgroep en er werd niet voor hen gebeden.

Wat bleek? Toen het onderzoek na vier weken beëindigd werd, was de gezondheid van de patiënten waarvoor gebeden werd gemiddeld 11% beter dan de gezondheid van de patiënten waarvoor niet gebeden werd.

Interessant is ook nog, dat het onderzoek geleid werd door de hartspecialist Dr. W. Harris, met het doel om aan te tonen dat gebed geen invloed heeft op de gezondheid van de patiënten. Na afloop van het onderzoek concludeerde hij: “Het schijnt dat gebed toch een effectieve aanvulling kan zijn op goede medische zorg”. Het onderzoek werd gepubliceerd in het medisch vakblad ‘Archives of Internal Medicines’.

================================================================

Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.
Jacobus 5:16b