De opstanding – deel 4 van 5

0
283
Als je niet WILT geloven in de opstanding van Jezus Christus, moet je een andere verklaring vinden.

Lezen: Matthéüs 28:11-15 en Psalm 36

Vers voor vandaag: “De woorden van zijn mond zijn onheil en bedrog, hij laat na verstandig en goed te handelen; op zijn legerstede beraamt hij onheil, hij stelt zich op een weg die niet goed is; wat kwaad is, verwerpt hij niet.” (Psalm 36:4,5)

Gisteren hebben wij gezien dat de meest fanatieke tegenstanders van Jezus, de overpriesters en de Farizeeën, in hun ijver om Jezus te vernietigen juist alles hebben gedaan om de opstanding geloofwaardig te maken. Door hun handelen weten wij dat zij geloofden dat Jezus dood was en dat ze alle voorzorgmaatregelen hadden getroffen die mogelijk waren om te voorkomen dat het lichaam van Jezus door Zijn discipelen gestolen zou worden. Met andere woorden: zij zelf hebben door hun handelen theorieën over het feit dat Jezus mogelijk niet dood was en zelf ‘ontsnapt’ zou zijn of dat Zijn lichaam werd gestolen de grond in geboord.

MAAR, HET GRAF WAS WEL LEEG

3. Geen weerwoord van de vijanden
Hoe zouden de overpriesters en de Farizeeën gereageerd hebben toen enkele wachters hen in paniek kwamen vertellen dat het lichaam van Jezus verdwenen was?
Ongeloof?
Verbijstering?
Of kwamen zij eindelijk tot de overtuiging dat Jezus werkelijk de beloofde Messias was?

Zij deden wat alle bedrijven en organisaties doen die met ongekende problemen worden geconfronteerd: zij belegden een vergadering. Wat een chaos moet dat geweest zijn. Iedereen wilde zijn zegje doen. Allemaal hadden ze wel ideeën over de gebeurtenissen en over wat hen nu te doen stond. Uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie om het gerucht te verbreiden dat de discipelen het lichaam van Jezus gestolen hadden. Maar, om dat te voorkomen waren ze nou juist de dag daarvoor naar Pilatus gegaan die het graf had laten verzegelen en hen een wacht had meegegeven. Ze realiseerden zichzelf ongetwijfeld dat het een absurd verhaal was om de verdwijning van het lichaam van Jezus de angstige, teleurgestelde discipelen in de schoenen te schuiven.

De overpriesters, de Farizeeën en de soldaten wisten dat de discipelen het lichaam niet gestolen hadden. Daarom moest er grof geld op tafel komen. Maar dat was het de geestelijke leiders wel waard. Liever dokken dan afgaan. Wat een theater! Wat een bedrog! Toch accepteerden (en accepteren) sommige mensen dit dwaze verhaal. Maar ja, als je niet WILT geloven in de opstanding van Jezus Christus, dan heb je niet veel keus. Dan moet je een andere verklaring vinden.

Hoe is het toch mogelijk dat mensen zoals de overpriesters en de Farizeeën zo verblind kunnen zijn dat zij de eenvoudige feiten gewoon niet willen zien? Hoe bestaat het dat mensen zo vol kunnen zijn van hun eigen belang dat ze de waarheid die hen wordt toegeschreeuwd niet kunnen horen? De vijanden van Jezus hadden verloren. In hun hart wisten ze dat, maar ze konden het niet erkennen tegenover de wereld, tegenover elkaar en tegenover zichzelf. Zij waren inderdaad ziende blind, witgepleisterde graven, hopeloze mensen.

Toepassing: Kent u mensen die tegen beter weten in de waarheid ontkennen? Bent u wel eens weggelopen voor de waarheid? En nu?

Gebed: Heer Jezus, help mij om mijn ogen geopend te houden voor Uw heil. Amen.

© Maximum Life