De ware wijnstok – deel 1 van 7

0
288
Hij wil met een ieder van ons tot Zijn doel komen!

Lezen: Johannes 15:1-17

Vers voor vandaag: “Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.” (Johannes 15:16,17)

Door Leo Habets

Zoals u misschien begrepen hebt woon ik in Zuid-Duitsland, in het Rijndal, vlakbij de grens van Zwitserland en Frankrijk. Het is een mooie omgeving waar uitstekende witte en rode wijnen vandaan komen. Het hele jaar door hebben wij de gelegenheid om tijdens wandelingen het proces van wijnstok tot druiven te bestuderen. Nu is het de tijd van de druivenoogst. ‘Herbsten’ noemen ze dat hier. Het is een drukke, maar ook gezellige tijd. De hele streek is in rep en roer. Jong en oud werkt samen. Alles is gericht op het binnenhalen van de oogst.

De ware wijnstok
Al met al een goede gelegenheid om eens na te denken over de woorden van Jezus in Johannes 15. Daarin zegt Jezus heel belangrijke dingen over de essentie van onze relatie tot Hem.

In het bijbelgedeelte van vandaag vergelijkt Jezus Zichzelf met een wijnstok. Hij zegt (ik geef het maar even weer in mijn eigen woorden): “Ik ben de ware wijnstok en jullie christenen zijn de ranken. Jullie zijn er niet voor jezelf, want een rank draagt geen vrucht voor zichzelf. Een rank draagt vrucht voor de landman. Een rank draagt vrucht voor anderen. Zo moeten jullie ook vrucht dragen. Zo moeten ook jullie leren om te geven.”

Eén van de redenen waarom God ons gemaakt heeft en waarom Hij ons tot Zichzelf getrokken heeft is, dat wij vrucht dragen voor Hem in deze wereld. Sterker nog, ik geloof dat Hij een ieder van ons een unieke plaats en unieke gaven heeft gegeven om daar vrucht te dragen waar Hij ons gesteld heeft. Hij wil met een ieder van ons tot Zijn doel komen. Ook in het dragen van vruchten.

Wat zijn dan die vruchten die wij kunnen voortbrengen? Vandaag en de komende dagen willen wij stilstaan bij een zestal vruchten die wij kunnen dragen tot eer van onze ‘Landman’.

Eerste vrucht – Persoonlijke heiliging
In Romeinen 6:22 staat: “Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.” Het thema van Romeinen hoofdstuk 6 is overwinning over zonde. De vrucht van deze overwinning is een geheiligd leven. Heiliging heeft dus in de eerste plaats te maken met overwinning over zonden. In 2 Corinthiërs 7:1 staat hierover: “Laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.”

Maar heiliging is méér dan overwinning over zonden. Heiliging betekent ook groei in karakter. Het betekent meer en meer op Jezus gaan lijken. Het betekent dat het karakter en het wezen van God in groeiende mate in ons leven zichtbaar wordt. Christenen die in Jezus blijven zullen op den duur steeds meer deze vrucht van heiliging produceren.

Toepassing: Overwinning over zonden + groei in karakter = heiliging.
Hoe staat het met uw ‘vrucht van heiliging’? Ziet u vergeleken met bijvoorbeeld een jaar geleden vooruitgang? Want kunt u doen om die vrucht extra te stimuleren?

Gebed: Heer, ik verlang ernaar om te groeien in U. Amen.

© Maximum Life