De ware wijnstok – deel 2 van 7

0
294
Groei in christelijk karakter!

Lezen: Galaten 5:13-26

Vers voor vandaag: “Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken.” (Matthéüs 4:19)

In Johannes 15:1-17 maakt Jezus duidelijk dat Hij (als wijnstok) van ons christenen (als ranken) vrucht verwacht. Wij bestuderen een zestal vruchten die wij tot eer van onze ‘Landman’ kunnen dragen.
De eerste vrucht is de vrucht van persoonlijke heiliging.

Tweede vrucht – Groei in christelijk karakter
Gisteren hebben wij gezien dat de vrucht van heiliging twee kanten heeft. In de eerste plaats afrekenen met verkeerde dingen (zonden) en daarnaast groeien in de Heer. Een prachtig vers dat spreekt over groei in karakter is Galaten 5:22. “De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” Mooi is dat Paulus hier spreekt over ‘vrucht’ en niet over ‘prestatie’. Een vrucht presteert namelijk helemaal niets. Het enige dat een rank hoeft te doen is verbonden te blijven aan de wijnstok. De groei en de vrucht zijn daar een vanzelfsprekend gevolg van. Zo moeten ook wij christenen niet krampachtig proberen om de genoemde vrucht van de Geest te produceren. Het enige wat wij hoeven te doen is verbonden blijven aan Jezus. Hij zal dan haast vanzelfsprekend deze vrucht van christelijk karakter in ons bewerken en zichtbaar maken.

Derde vrucht – Mensen winnen voor Jezus
In Romeinen 1:13 schrijft Paulus: “Doch ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat ik dikwijls het voornemen heb opgevat tot u te komen – waarin ik tot nu toe verhinderd ben – om ook onder u enige vrucht te hebben, evenals onder de andere heidenen”. Paulus noemt hier het winnen van mensen voor Jezus Christus een vrucht.

God wil dat wij mensen winnen voor Hem. Hij wil dat wij op een eerlijke, eenvoudige manier getuigen van ons geloof. In Matthéüs 4:19 kunnen wij lezen dat Jezus zegt: “Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken.” Hier vinden wij dezelfde gedachte als bij de vrucht van de Geest. Het enige dat wij hoeven te doen is achter Jezus te gaan. Hij zal ons dan tot vissers van mensen maken. Met andere woorden, ook het winnen van mensen voor Jezus is een vanzelfsprekende vrucht als ons leven, onze energie uit de Wijnstok komt.

Eens mocht ik een jongeman ‘winnen’ voor Jezus. Het was een aardige, zachtmoedige teenager met de gebruikelijke vragen die bij die leeftijd passen. Hij bezocht onze wekelijkse avond voor jonge mensen. Hij kwam en bleef. Hij groeide in de Heer. Toen hij wat ouder was besloot hij theologie te gaan studeren in Amerika. In Amerika leerde hij zijn vrouw kennen. Terug in Nederland begonnen zij samen met een huisgemeente. Eigenlijk was het in het begin niet meer dan een bijbelstudiegroep. Maar, de groep groeide. Het huis werd te klein. Een zaaltje werd gevonden. Later een zaal. Nog weer later werd een leegstaande school gehuurd. Nu is het een bloeiende gemeente. Iedere zondagmorgen zijn er twee diensten. De kerk zit vol.

Mensen winnen voor Jezus is een grote blijdschap. Het mes snijdt aan twee kanten. Je mag anderen helpen om de fantastische betekenis van een persoonlijke relatie tot God te leren kennen. Maar je helpt ook jezelf. Je wordt bemoedigd, gestimuleerd, het geeft grote blijdschap. Fijn is het om vrucht te mogen dragen voor de ‘Landman’.

Toepassing: Hoe ontwikkelt zich deze derde vrucht in uw leven? Bid het onderstaande gebed eens heel bewust en zie vol verwachting uit naar datgene wat God door u heen gaat doen.

Gebed: Heer, ik verlang er naar om mensen te winnen voor U. Amen.

© Maximum Life