Discipelschap – deel 6 van 8

0
295
Paulus gaf Timótheüs een geestelijke opleiding!

Lezen: 1 Timótheüs 6:1-21

Vers voor vandaag: “Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.” (1 Timótheüs 6:12)

Zeven kenmerken van discipelschap
1. Paulus leidde Timótheüs tot de Heer
2. Paulus hield van Timótheüs
3. Paulus bracht veel tijd door met Timótheüs

Als je van iemand houdt, of als je een echte vriend of vriendin hebt, dan wil je graag tijd met die persoon doorbrengen. Zo was het ook met de apostel Paulus.

Toen Paulus voor de tweede keer een bezoek bracht aan Lystra (we lezen daarover in Handelingen 16) en hoorde dat Timótheüs zich goed ontwikkelde, dat hij groeide in de Heer en dat hij goed bekend stond bij de broeders, nodigde hij hem uit om hem te begeleiden op zijn reizen. “En hij (Paulus) kwam ook te Derbe en te Lystra. En zie, er was daar een zekere discipel, genaamd Timótheüs, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, en hij stond goed bekend bij de broeders van Lystra en Iconium. Paulus wilde, dat deze met hem zou gaan en hij nam hem tot zich en besneed hem ter wille van de Joden in die plaatsen, want iedereen wist dat zijn vader een Griek was.” (Handelingen 16:1-3)

Vanaf die tijd werd Timótheüs de trouwe en loyale assistent van Paulus. Ongeveer 15, misschien wel 20 jaar, waren de leider en zijn discipel de meeste tijd samen. Ze leefden samen, bestudeerden Gods Woord samen, baden samen, reisden samen, aten samen, werkten samen, leden samen. Daarom kon de apostel Paulus schrijven in 2 Timótheüs 3:10: “Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, wijze van doen, bedoeling, geloof, lankmoedigheid, liefde, volharding, vervolgingen en lijden.”

Paulus gaf Timótheüs een on-the-job-training. Hij bracht veel tijd door met zijn discipel. Timótheüs had een duidelijk voorbeeld om na te volgen.

4. Paulus gaf Timótheüs een geestelijke opleiding
De meest bekende tekst in de Bijbel over discipelschap vinden wij in 2 Timótheüs 2:2: “Wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten.”

Gedurende de tijd dat zij samen waren, gaf Paulus aan Timótheüs een complete theologische opleiding. Ze hadden samen, om het zomaar eens uit te drukken, een reizende bijbelschool. Ongetwijfeld greep Paulus iedere gebeurtenis, ieder probleem, iedere uitdaging aan om zijn discipel te onderwijzen. Dat is overigens precies dezelfde manier waarop Jezus Zijn discipelen trainde.

Morgen de laatste drie kenmerken van de bijzondere relatie tussen Paulus en Timótheüs.
5. Paulus gaf Timótheüs verantwoording
6. Paulus bad voor Timótheüs
7. Paulus bemoedigde Timótheüs

Toepassing: Opvoeden = tijd + liefde. Wat voor kwantiteit en kwaliteit geeft u in liefde en tijd aan uw kinderen en aan uw geestelijke kinderen? Schrijf de namen van hen die u ‘toebehoren’ op een stuk papier en geef dan in het kort weer hoe u met elk van deze personen in liefde en in tijd omgaat.

Gebed: Heer, ik wil graag voldoende tijd geven aan die mensen die belangrijk voor mij zijn. Amen.

© Maximum Life