Discipelschap – deel 8 van 8

0
305
Zeven kenmerken van discipelschap!

Lezen: 2 Timótheüs 3:1-4:22

Vers voor vandaag: “Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.” (2 Timótheüs 3:14-17)

Zeven kenmerken van discipelschap
Als wij kijken naar de manier waarop Paulus Timótheüs leidde, kunnen wij daarin een prachtig patroon voor discipelschap vinden. Zeven kenmerken, zeven woorden: geboorte, liefde, tijd, onderwijs, werk, gebed en bemoediging.

1. Geboorte
Discipelschap lijkt veel op het opvoeden van kinderen. Eerst is er de geboorte. Een nieuw leven begint waarvoor wij als ‘ouders’ mede verantwoording mogen dragen.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij geen mensen kunnen begeleiden die wij niet zelf tot de Heer hebben mogen leiden. Net zo goed als het niet wil zeggen dat we geen kinderen kunnen opvoeden die niet van ons zijn. Natuurlijk kan dat wel.

2. Liefde
De grootste kracht in het hele universum is de liefde. Zonder liefde kunnen wij niemand op een positieve manier beïnvloeden. Door liefde mogen wij een fantastische opbouwende invloed uitoefenen op onze kinderen en onze discipelen.

3. Tijd
De enige manier waarop wij anderen kunnen helpen om onze levensstijl te adopteren, is door tijd met hen door te brengen. Mensen willen voorbeelden navolgen. Het doet er niet toe of het gaat om onze kinderen of om onze discipelen.

4. Onderwijs
In discipelschap neemt onderwijs een belangrijke plaats in. Er moet formele en informele overdracht plaatsvinden van kennis, gedachten en gedrag.

5. Werk
Geef uw kinderen en uw discipelen iets te doen. Geef ze de kans om fouten te maken. Mensen, die het ver gebracht hebben, werden vaak meer gevormd door hun fouten dan door hun successen.

6. Gebed
Bid dagelijks voor uw kinderen en voor uw discipelen. Worstel voor hen in het gebed.

7. Bemoediging
Ga achter uw kinderen en uw discipelen staan. Ondersteun hen. Help hen. Moedig hen aan.

Toepassing: Evalueer vandaag aan de hand van bovenstaande 7 punten de manier waarop u uw kinderen en uw geestelijke kinderen begeleidt. Neem concrete stappen om aspecten die (te) zwak zijn te verbeteren.

Gebed: Heer, ik verlang ernaar om discipelen te maken voor U. Amen.

© Maximum Life