Een gelijkenis

0
255
Paralellen tussen de verloren zoon en ons!

Lezen: Lucas 15:11-32

Vers voor vandaag: “Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de Here der heerscharen.” (Maleachi 3:7b)

De gevonden zoon
Boven het gedeelte van vandaag staat: de gelijkenis van de verloren zoon. Maar, het feit dat de zoon terugkeerde naar huis en daar door zijn vader aanvaard werd is veel belangrijker dan het feit dat hij in een wilde tiener-bui de hort op ging. Vandaar de aangepaste titel.

In de studie van vandaag wil ik met u stilstaan bij de parallel tussen de verloren/gevonden zoon en ons christenen.

1. Een kind van zijn vader
De zoon was een kind van zijn vader. Zo zijn wij, christenen, kinderen van God.

2. De vader had zijn kind lief
Ongetwijfeld hield de vader uit de gelijkenis van zijn zoon. God houdt op een onvoorwaardelijke en onbegrensde manier van zijn kinderen.

3. De vader gaf zijn kind vrijheid
Toen de zoon wegliep hield de vader hem niet tegen. Ook al was hij het niet eens met zijn zoon, hij gaf zijn zoon de vrijheid om zelf te kiezen en te besluiten. Zo geeft God ons ook de vrijheid. Zelfs als wij een andere kant opgaan dan Hij wil. Immers, liefde die afgedwongen wordt is geen liefde.

4. De vader leed onder het verlies van zijn zoon
Het was geen toeval dat de vader zijn zoon bij zijn terugkeer al van verre zag komen. Die goede oude man heeft ongetwijfeld iedere dag uitgekeken naar de komst van zijn zoon. Iedere dag heeft deze vader geleden onder het gemis van zijn zoon. Precies zo kijkt God uit naar onze ‘terugkeer’ als wij van Hem afgedwaald zijn. God lijdt als wij Hem onze rug toekeren.

5. De vader was buiten zichzelf van blijdschap toen de zoon terugkeerde
“Hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.” (Lucas 15:20b) Zo doet God met zijn kinderen als ze terugkeren tot Hem. “Alzo is er, zeg Ik (Jezus) u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.” (Lucas 15:10)

6. De vader vergaf zijn zoon
Toen de zoon na de terugreis zijn vader weer ontmoette had hij zijn verhaal klaar (Lucas 15:21). Ongetwijfeld had hij de hele weg geoefend om de juiste woorden te vinden. Maar, de vader hoorde de woorden niet eens. Het is was voor hem zo vanzelfsprekend dat hij zijn zoon zou vergeven dat hij er geen woord aan vuil maakte. Wat een mooi beeld van Gods verlangen om ons te vergeven.

7. De vader organiseerde een groot feest
Het gemeste kalf werd geslacht. “Mijn zoon was dood en is levend geworden, hij was verloren en is gevonden.” (Lucas 15:32) Dat alles geeft ons een bescheiden beeld van de blijdschap bij onze Vader als wij na een dwaaltocht terugkeren bij Hem. Bij God is altijd een weg terug.

Toepassing: Waar bent u nu? Thuis bij de Vader of de ‘hort’ op?

Gebed: Heer, dank U dat U verlangt naar een persoonlijke relatie met mij. Amen.

© Maximum Life