Bevrijding

0
314
Al ben ik ellendig en arm, de Here gedenkt mijner. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder; 0, mijn God, vertoef niet. Psalm 40:18

Verlos ons van de boze. Matthéüs 6:13a

Gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8:32

En verder: Job 5:19, Psalm 3:9, Psalm 32:7, Psalm 34:5, Romeinen 7:24,25, Romeinen 8:1,2, 1 Corinthiërs 1:10, 1 Corinthiërs 10:13, Galaten 1:3-5, 2 Petrus 2:9a, 1 Johannes 4:4.