Evangelisatielessen – deel 2 van 3

0
289
Vraag God om drie mensen tot Zich te trekken!

Lezen: Handelingen 16:16-40

Vers voor vandaag: “Ik schaam mij het Evangelie niet.” (Paulus – Romeinen 1:16a)

Negen lessen in evangelisatie van Paulus
Gisteren zijn wij begonnen aan een studie over evangelisatie aan de hand van de gebeurtenissen op de Areopagus in Athene, waar Paulus het Evangelie verkondigde aan de ‘wijsgeren’. De eerste twee lessen die wij van Paulus kunnen leren zijn:

Door Leo Habets

1. Hij identificeerde zich met de mensen die hij probeerde te bereiken.
2. Hij was bewogen met de mensen die zonder God door het leven en door de eeuwigheid moeten.

3. Paulus nam het initiatief.
In Handelingen 17:17 (uit het gedeelte dat wij gisteren gelezen hebben) staat dat hij met de mensen in de synagoge sprak. Ook zocht hij dagelijks mogelijkheden om met de mensen op de markt te praten. En toen hij uitgenodigd werd om zijn ideeën op de Areopagus te verklaren, bedacht hij zich geen seconde. Paulus was altijd op zoek naar mogelijkheden om het Evangelie te verkondigen. Met beide handen greep hij mogelijkheden aan die zich voordeden. Dat was een tweede natuur voor hem geworden.

Eens vloog ik met Dr. Bill Bright, de oprichter en leider van de wereldwijde christelijke organisatie Campus Crusade for Christ, van Amsterdam naar Londen. In de paar uur dat wij samen waren was ik er getuige van dat hij met 17 mensen een gesprek begon over Jezus Christus. Hij deed dat niet om indruk op mij te maken. Deze man was zó gegrepen door de liefde van Christus en zó bewogen met mensen die zonder God leven, dat hij altijd op zoek was naar mogelijkheden om iets van de boodschap over te dragen. Psalm 96:2b past goed bij dit soort mensen. Daar staat: “Boodschapt zijn heil van dag tot dag.” Eigenlijk een goed advies voor ons allemaal.

4. Paulus had moed.
Hij ging toch maar naar de synagoge en de markt en hij beklom de Areopagus om het Evangelie te verkondigen. En dat terwijl hij beter dan ieder ander wist wat de prijs voor die vrijmoedigheid kon zijn. In het bijbelgedeelte voor vandaag hebben wij kunnen lezen hoe hij net voor zijn bezoek aan Athene samen met Silas gemarteld werd. Je zou kunnen denken: de schrik zit hem nog in de benen, hij zal deze keer wel voorzichtiger zijn. Niets daarvan. Zonder enige reserve verkondigde hij het Evangelie. Petje af. Ondanks het feit dat wij veel minder kans lopen op een lichamelijke afstraffing, hebben wij er vaak toch veel meer moeite mee om het Evangelie vrijmoedig te verkondigen. Wij zijn al gauw bang voor datgene wat mensen van ons zullen denken en over ons zullen vertellen. Wij zijn bang om fanatiek over te komen en daarom houden wij onze mond. Ja, er is moed voor nodig om het Evangelie te verkondigen. Maar, laten wij nooit vergeten dat Jezus Christus moed nodig had om voor ons te sterven aan het kruis.

Toepassing: De Bijbel is duidelijk over het feit dat alle christenen een taak hebben in de verkondiging van het Evangelie. Jezus zelf zegt dat wij het zout der aarde zijn en het licht der wereld. Wij mogen ons licht niet verstoppen maar moeten het laten schijnen in de donkere wereld om ons heen. Vandaag zou ik u willen vragen om eens drie namen van niet-christenen uit uw omgeving op te schrijven. Drie mensen die u op uw hart hebt en waar u bewogenheid voor voelt. Het enige wat ik u vraag is om dit lijstje in uw bijbel te leggen en geregeld voor deze mensen te bidden. Vraag God om deze drie mensen tot Zich te trekken. Zie vol verwachting uit naar datgene wat Hij gaat doen.

Gebed: Heer, wilt U alstublieft ‘mijn mensen’ tot U trekken. Amen.

© Maximum Life