Jaarverslag Open Doors 2018

0
301
Is er wel voldoende aandacht voor christenvervolging? Kranten als de Telegraaf, Trouw, RD, ND en het Financieele Dagblad gingen onlangs uitvoerig op het onderwerp in. Open Doors Nederland rekent zich rijk met een achterban die volop aandacht heeft voor de vervolgde kerk. In het jaarverslag 2018 is te lezen dat de inkomsten niet eerder zo hoog zijn geweest.
 
Dankzij duizenden donateurs, bidders, vrijwilligers en ambassadeurs kan Open Doors de vervolgde kerk wereldwijd blijven ondersteunen. Onze achterban is dagelijks betrokken door onder meer te bidden voor de Pakistaanse Asia Bibi en de 245 miljoen andere vervolgde christenen in de vijftig landen op de Ranglijst Christenvervolging.
 
Inkomsten
Uit het jaarverslag over 2018 blijkt dat er het afgelopen jaar meer inkomsten geweest zijn dan ooit, namelijk ruim 12 miljoen euro. Naast de inkomsten, zijn ook de aantallen reizigers en vrijwilligers vast te stellen. Toch is het belangrijkste waar Open Doors Nederland voor pleit en toe oproept niet te meten: gebed.
 
Alle gebeden hebben effect in Noord-Koreaanse werkkampen, dodencellen in Pakistan, ondergrondse kerkers in Eritrea, huiskerken in Iran, kleine dorpjes in India en vluchtelingenkampen in Afrika en het Midden-Oosten. Op een dag zal blijken hoe de gebeden bemoediging, troost en verandering hebben gebracht.
 
Maarten Dees
Voor Maarten Dees was 2018 het eerste jaar als directeur. “Bij dit jaarverslag denk ik aan Gods trouw. Terwijl alles achteruit lijkt te gaan in de wereld, met meer geweld en toenemende christenvervolging, vraag ik me wel eens af: hoe nu verder. Maar God werkt toe naar Zijn plan, dat kunnen we in alles proeven. Terugkijkend op het jaar zie ik dat de Here God zegent. Gods werk gaat door en daar mogen wij, samen met onze vrienden in de achterban, onderdeel van zijn.”
 
Goed nieuws uit de vervolgde kerk
Vaak komt de vraag of er ook goed nieuws te melden is uit de vervolgde kerk. In het hoofdstuk 2 van het jaarverslag wordt daarover geschreven. Open Doors bouwt mee aan de nieuwe toekomst voor christenen in Syrië en Irak. In Pakistan zoekt een ‘kerk op wielen’ christenen op die zelf niet naar een kerk kunnen. In landen als Egypte, Pakistan, India en Kameroen leren duizenden analfabete christenen lezen en schrijven, waardoor ze zelf uit de Bijbel kunnen lezen.
 
Gebedscampagne India
Op de landelijke Open Doors-dag is de India-campagne ‘Eén voor India’ van start gegaan. Twee jaar lang zullen we in onze gebedsactiviteiten extra aandacht vragen voor India en de miljoenen christenen die er wonen. Het land steeg van plek 32 in 2011 naar plek 10 op de Ranglijst Christenvervolging 2019. Tegelijkertijd bereidt Open Doors in samenwerking met lokale partners zoveel mogelijk Indiase christenen voor op vervolging.
 
Bouwen in een verscheurde wereld
“Inmiddels is het 2019 en zijn we begonnen om onze strategische prioriteiten te toetsen”, zegt Dees. “We hebben onlangs opnieuw doordacht wat Open Doors ten diepste beweegt. Als managementteam hebben we daarbij samen het boek Bouwen in een verscheurde wereld van Anne van der Bijl, de oprichter van Open Doors, gelezen. Dat vonden we zo inspirerend dat we inmiddels hebben afgesproken dat alle medewerkers dit boek gaan (her)lezen en bespreken in hun teams.”
 
“Voor mij persoonlijk is het heel mooi om werkzaam te kunnen zijn in de organisatie die al zo veel jaren mijn hart heeft”, vervolgt hij. “Het is mijn ambitie om de organisatie te zien groeien in effectiviteit door nog veel meer mensen in Nederland en Vlaanderen te verbinden aan de vervolgde kerk.”
 
Het jaarverslag is te downloaden via www.opendoors.nl/jaarverslag.