God dienen – deel 5 van 8

0
296
Jozua nam een grote stap in geloof en de mensen volgden hun leider!

Lezen: Jozua 6:1-14

Vers voor vandaag: “U geschiede naar uw geloof.” (Matthéüs 8:13a)

De tweede manier om God te dienen: de buitengewone dienst
Gisteren hebben wij stilgestaan bij het feit dat Jozua moest kiezen tussen zijn eigen goede inzichten en een onbegrijpelijke opdracht van God.

En wat deed Jozua? Hij riep de priesters en deed wat God hem had opgedragen. Mooi is dat. Hij gehoorzaamde God. Hij was onmiddellijk bereid zijn eigen fantastische plan terzijde te schuiven om Gods plan te volgen ook al was dat misschien absurd in zijn ogen.

De mensen marcheerden zes dagen rond de stad. De zevende dag stonden zij vroeg op en marcheerden zeven keer rond de stad. Toen zij met z’n allen voor de dertiende keer rond de stad liepen gaf Jozua het bevel: “Juicht, want de Here heeft u de stad gegeven!” (Jozua 6:16) Het interessante is natuurlijk dat de Heer nog helemaal niets had gedaan. Jozua nam een grote stap in geloof en de mensen volgden hun leider. Daarom kon God grote wonderen doen. De muren vielen om. De stad Jericho stortte in elkaar.

Dit is de tweede manier waarop wij God kunnen dienen. Ik noem het de ‘buitengewone manier’. Het betekent stappen nemen in geloof en de Heer vertrouwen voor iets dat wij nooit zelf doen kunnen. God doet het werk.

Er is een groot verschil tussen de eerste manier van God dienen en de tweede manier. Het ‘normale dienen’ betekent: de door God gegeven talenten, gaven, kennis en ervaring gebruiken om Hem te dienen in de kracht van de Heilige Geest. Het ‘buitengewone dienen’ wil zeggen: God vertrouwen om iets te doen dat wij nooit zelf kunnen doen met al de mogelijkheden die God ons gegeven heeft. Sleutelwoorden voor dit ‘buitengewone dienen’ zijn de woorden ‘vertrouwen’ en ‘wonder’.

Welk aandeel had Jozua in deze geweldige overwinning? Bijna niets, behalve dat hij een stap in geloof zette en een beetje werk deed. Samen met zijn mensen wandelde hij dertien keer rond de stad en toen de stadsmuren eenmaal gevallen waren, sloegen zij alle inwoners van de stad, behalve de hoer Rachab en haar gezin, met de ban. Wat was Gods aandeel in deze overwinning? Bijna alles. Hij deed het werk, het wonder. Maar, de stap in geloof van Jozua was nodig om Gods kracht en macht vrij te maken.

Geloof is als de startmotor van een auto. Je hebt de startmotor nodig om de echte, krachtige motor te starten. Maar als de echte motor eenmaal draait, dan hoeft de startmotor niets meer te doen. Zo is het ook in onze omgang met de Heer. God vraagt soms van ons dat wij Hem vertrouwen voor het onmogelijke. Pas als wij blijk geven van dat vertrouwen wil Hij op een bovennatuurlijke manier handelen.

Het tegenovergestelde van geloof, vertrouwen in God, is werken in eigen kracht. Doe-het-zelven. Werken in het vlees. Als we iets zelf kunnen, dan kan het zijn dat wij denken dat wij God niet nodig hebben. Daarom is het voor getalenteerde mensen vaak moeilijker om God te vertrouwen. Immers, zij kunnen zoveel doen in eigen kracht. Misschien schreef Paulus daarom wel: “Als ik zwak ben, dan ben ik machtig.” (2 Corinthiërs 12:10b)

Toepassing: Dit is een dag om eens rustig na te denken over vertrouwen. Kan het zijn dat God ook u vraagt om Hem te vertrouwen voor het onmogelijke in een bepaalde situatie? Durf stappen in geloof te nemen. God zal u niet in de steek laten.

Gebed: Heer ik wil bewust open staan voor Uw grote werk in en door mij heen. Amen.

© Maximum Life