God dienen – deel 7 van 8

0
295
God zal altijd handelen als wij Hem vertrouwen!

Lezen: Psalm 25

Vers voor vandaag: “Allen die U verwachten, worden niet beschaamd.” (Psalm 25:3a)
 
Een verlangen
Wij hebben gezien dat wij God op een normale manier kunnen dienen en dat er soms situaties zijn waarin wij God op een buitengewone manier mogen dienen.

De normale dienst betekent dat iemand zijn of haar kennis, gaven en talenten zo goed mogelijk gebruikt om God te dienen.

De buitengewone dienst gaat verder. Het betekent God vertrouwen voor het onmogelijke. Het betekent stappen in geloof nemen en de resultaten helemaal aan God overlaten.

De Bijbel reikt ons twee situaties aan die ons toestaan om God op een buitengewone manier te dienen. In de eerste plaats is dat als God een concrete opdracht geeft. Daar hebben wij het gisteren over gehad. Maar er is nog een reden die het ons kan toestaan om stappen in geloof te nemen en het onmogelijke van God te verwachten. Het is een meer subtiele manier waarop God wil dat wij Hem vertrouwen. Dat is wanneer wij een last of een verlangen op ons hart hebben. Wanneer God ons iets speciaals op het hart legt zonder dat wij precies weten wat Hij van ons verwacht.

Een goed voorbeeld hiervan is Jonathan, die samen met zijn wapendrager het vijandelijke leger tegemoet ging (1 Samuël 14). Nergens staat dat God hem had opgedragen om dat te doen. Maar hij ging omdat hij het verlangen had God te dienen.

Denkt u ook eens aan Nehemia. Hij had zo’n last op zijn hart voor Jeruzalem dat hij daar naar toe trok om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Nergens vinden wij dat God hem had opgedragen om dit te doen. Wel staat er: “Nu had ik aan geen mens verteld, wat mijn God mij in het hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen.” (Nehemia 2:12) Met andere woorden, door zijn persoonlijke omgang met God was langzaam een verlangen gegroeid in het hart van Nehemia. Dat verlangen werd als een opdracht voor hem. Daarom durfde Hij God te vertrouwen voor het onmogelijke.

God wil dat wij Hem vertrouwen. Hij wil dat wij het met Hem wagen. Wij eren God, als wij in vertrouwen op Hem leven en handelen. Er staat niet één voorbeeld in de Bijbel van iemand die God vertrouwde zonder dat God dat vertrouwen bevestigde. God zal altijd handelen als wij Hem vertrouwen. Onze God zal ons eerder zegenen op grond van ons vertrouwen in Hem dan ons werken voor Hem.

Toepassing: De waarheden, die wij de laatste paar dagen samen bestuderen kunnen een fantastische invloed en doorwerking hebben in ons leven. Aan de ene kant moeten wij leren om te luisteren naar datgene wat God ons te zeggen heeft. Aan de andere kant moeten wij ook leren de moed te hebben, en God te vertrouwen, om datgene te doen wat Hij ons heeft opgedragen of wat Hij op ons hart heeft gelegd. Daarom zou ik u vandaag opnieuw willen vragen: Welke opdracht heeft God u gegeven of welk verlangen is er in uw hart gegroeid? Neem tijd om hierover na te denken. Duw niet langer weg wat God tot u zeggen wil. Loop niet langer weg van uw verantwoording tegenover uzelf, tegenover anderen en tegenover God. Neem vandaag een beslissing om God te vertrouwen voor grote, ja misschien zelfs voor onmogelijke dingen. Hij zal uw vertrouwen niet beschamen.

Gebed: Heer, geef mij innerlijke rust, zodat ik Uw weg zal begrijpen en volgen. Amen.

© Maximum Life