Jezus – deel 14 van 16

0
253
Doordat Jezus in alles mens is geworden kan Hij ons echt begrijpen!

Lezen: Lucas 2:40-52

Vers voor vandaag: “Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen.” (Lucas 2:52)

De Evangeliën vertellen niet veel over de jeugd van Jezus Christus. Hij groeide op zoals ieder kind opgroeit. Hij moest leren lopen, praten, eten. Hij speelde met andere kinderen. Hij was trots op zijn grote, sterke vader en was blij als hij een beetje mocht meehelpen in de timmermanswerkplaats. Hij hield van zijn moeder. Zij zong liedjes voor Hem en ze wachtte geduldig naast Zijn bedje totdat Hij eindelijk in slaap viel. Zoals bijna elke moeder had zij het leeuwenaandeel in Zijn opvoeding.

Jezus kwam niet als volwassene op deze wereld maar als kind. Hij deed veel ‘normale’ dingen die we maar weinig geestelijk vinden. Toch kunnen wij hier gemakkelijk een fout maken. Juist die normale, alledaagse dingen gebruikt God om ons karakter te vormen en ons de kans te geven om op te groeien tot geestelijk volwassen mensen.
Hoe wij omgaan met een buurman die zijn auto verkeerd parkeert, een kind dat lastig is en huilt, of een belastingaanslag die boven verwachting hoog uitvalt zegt veel over ons geestelijk leven. Jezus is in alles aan ons gelijk geworden. Daarom staat er in Hebreeën 4:15: “Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.” En in Hebreeën 2:18: “Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.” Doordat Jezus in alles mens is geworden kan Hij ons echt begrijpen.

De twaalfjarige Jezus in de tempel
Gisteren hebben wij gezien dat Lucas, die het meest gedetailleerde verslag geeft van de geboorte en de jeugd van Jezus, het bezoek van de wijzen uit het oosten en de vlucht naar Egypte overslaat. Hij vertelt wel – als enige – over het bezoek van de twaalfjarige Jezus aan de tempel in Jeruzalem.

Ieder jaar trokken Jozef en Maria rond het Paasfeest naar Jeruzalem. In Exodus 12:1-27 en Deuteronomium 16:1-8 kunnen wij lezen over de instelling van het Pascha, een groot, jaarlijks weerkerend feest om de uittocht uit Egypte te herdenken. Waarschijnlijk had Jezus dit feest vaker mogen bijwonen, maar dit was wel een heel bijzondere gebeurtenis. Het was Zijn Bar Mitzvah. Op twaalfjarige leeftijd vierden (en vieren) Joodse jongens met hun familieleden het feit dat ze volwassen worden. Het kindje Jezus was man geworden.

Als man kreeg Hij ook nieuwe verantwoordelijkheden, rechten en vrijheden. Hieruit valt te verklaren waarom Jozef en Maria op de terugreis Jezus een dag lang niet misten. Ze waren voorzichtig begonnen Hem los te laten en te groeien in het vertrouwen dat Hij zelf verantwoordelijk kon zijn voor Zijn leven. Een moeilijk proces van loslaten en losmaken dat alle ouders zullen herkennen.

Toen ze Jezus na drie dagen van onrust en paniek eindelijk vonden had Jezus een heel vanzelfsprekende verklaring voor Zijn gedrag: “Waarom hebt gij naar Mij gezocht? Wist gij niet, dat Ik bezig moet zijn met de dingen mijns Vaders?” (Lucas 2:29) Het zijn de eerste woorden van Jezus die in de Evangeliën staan opgetekend. In die eerste woorden maakte Jezus duidelijk wat Zijn missie was, Zijn doel, Zijn taak. In één zin gaf Hij weer wat de drijfveer voor Zijn leven was.

Toepassing: Kunt u in één zin weergeven wat u met uw leven wilt? Wat is het meest belangrijke in uw leven? Hoe wilt u zijn?

Gebed: Heer, ik wil ook graag meer bezig zijn met de dingen van U. Amen.

© Maximum Life