Liefde – deel 5 van 7

0
289
Liefde die zich niet uit, bestaat niet!

Lezen: Lucas 6:27-38

Vers voor vandaag: “Dient elkander door de liefde.” (Galaten 5:13b)

Onze naasten liefhebben – Het hooglied van de liefde
Wat is liefde precies?
Liefde is een abstracte term. Je kunt liefde niet zien, niet horen, niet aanraken. Maar je kunt liefde wel ervaren. Liefde, die zich afspeelt in het hart zal zich altijd naar buiten toe willen manifesteren. Je kunt niet liefhebben in theorie. Je kunt alleen liefhebben in realiteit. Liefde die zich niet uit, bestaat niet. Dat is geen liefde. Je kunt niet tegen iemand zeggen: ik hou van jou, zonder dat die persoon er ook maar iets van merkt. Liefde zal zich altijd willen manifesteren.

Hoe uit liefde zich dan? Op vele verschillende manieren. Paulus zet in 1 Corinthiërs 13:4-8a vijftien manifestaties van liefde op een rijtje. Dat rijtje is zeker niet compleet. Het is een aanduiding.

    De liefde is lankmoedig,
    de liefde is goedertieren,
    zij is niet afgunstig,
    de liefde praalt niet,
    zij is niet opgeblazen,
    zij kwetst niemands gevoel,
    zij zoekt zichzelf niet,
    zij wordt niet verbitterd,
    zij rekent het kwade niet toe.
    Zij is niet blijde over ongerechtigheid,
    maar zij is blijde met de waarheid.
    Alles bedekt zij,
    alles gelooft zij,
    alles hoopt zij,
    alles verdraagt zij.

En dan voegt hij daar aan toe: De liefde vergaat nimmermeer.

In het bijbelgedeelte van vandaag gaat Jezus in zekere zin nog verder in Zijn beschrijving van de praktische uitwerking van liefde. In één adem noemt Hij de ene radicale uiting van liefde na de andere. Liefde was de kern van de boodschap van Jezus omdat liefde de essentie van Gods karakter is.

De eerste behoefte die ieder mens heeft is het verlangen naar liefde. De beste manier, nee, de enige manier om iets te betekenen voor andere mensen is door en in liefde. Immers wie kan liefde afwijzen? Wie kan nee zeggen tegen de grootste kracht in dit universum? Niemand.

Liefde geneest mensen – zowel diegenen die liefde ontvangen als ook diegenen die liefde geven. (Carl Menninger)

Toepassing: Neem eens een stuk papier en schrijf daarop de bovenstaande tekst uit 1 Corinthiërs 13, met dit verschil dat u overal waar het woordje liefde staat uw eigen naam invult. Lees daarna die tekst enige dagen hardop. Dat maakt uw liefde voor anderen praktisch.

Gebed: Heer, help mij om te leren onvoorwaardelijk lief te hebben. Amen.

© Maximum Life