Liefde – deel 7 van 7

0
288
Wat betekent het, ‘onszelf lief te hebben’?

Lezen: Psalm 8

Vers voor vandaag: “Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.” (Efeziërs 4:20)

Onszelf liefhebben
Sommige christenen hebben moeite met de gedachte dat wij onszelf moeten liefhebben. Toch is dit wat we kunnen lezen in het Oude Testament (Leviticus 19:18b). Ook Jezus Zelf spreekt hierover in het bijbelgedeelte dat wij kennen als het Grote Gebod (Matthéüs 22:39).
Leren om onszelf lief te hebben is een geweldig belangrijke geestelijke en psychologische waarheid die een enorme doorwerking heeft in ons leven, in hoe wij onszelf zien, in alles wat wij doen en in onze omgang met andere mensen.

Wat betekent dat dan, ‘onszelf liefhebben’?
In essentie betekent het: onszelf accepteren. Dat wil zeggen onszelf accepteren zoals God ons gemaakt heeft en onszelf accepteren in de plannen die Hij heeft met ons leven. Als wij dat doen uiten wij in de eerste plaats liefde voor onze Schepper. Immers, Hij heeft ons gemaakt zoals wij zijn. Daarnaast kunnen wij in vrede en in blijdschap leven met onszelf. Dat geeft zoveel innerlijke zekerheid en kracht dat we ook anderen oprecht kunnen liefhebben.

Denkt u eens aan twee cirkels naast elkaar die elkaar gedeeltelijk overlappen. De linker cirkel stel voor wie u bent, de rechter cirkel stelt voor wat u accepteert van uzelf. Hoe meer deze twee cirkels elkaar overlappen, hoe sterker wij als mensen zullen zijn: want waar de cirkels elkaar overlappen ligt het gebied van innerlijke zekerheid en kracht. Als die twee cirkels elkaar echter nauwelijks overlappen, dan zullen wij zwakke, onzekere mensen zijn die gemakkelijk door anderen te beïnvloeden zijn.

Problemen van zelfacceptatie (en dus van liefde voor onszelf) hebben meestal te maken met één van de drie volgende facetten van het leven.

1. Ons uiterlijk
Vooral voor vrouwen kan dit een heel gevoelig punt zijn omdat zij in de regel eerder op hun uiterlijk beoordeeld worden dan mannen. Maar ook mannen kunnen hiermee worstelen. Miljarden worden wereldwijd uitgegeven om tegemoet te komen aan dit gebrek van zelfacceptatie van ons uiterlijk.

2. Ons verleden
We vinden het vaak moeilijk om ons verleden te accepteren; onze komaf, onze opvoeding of, nog moeilijker, de fouten die wij in het verleden hebben gemaakt. Maar het verleden kunnen wij niet veranderen. Wel kunnen wij onze fouten belijden en bewust leven vanuit vergeving. Ook kunnen wij leren van het verleden.

3. Onze mogelijkheden
Wij vergelijken onszelf graag met de sterke kanten van andere mensen en gaan daardoor zo gemakkelijk voorbij aan onze eigen unieke mogelijkheden die wij van onze Schepper hebben meegekregen.

Liefde voor onszelf betekent onszelf accepteren (beter nog: blij zijn) zoals God ons in Zijn wijsheid gemaakt heeft, om van daaruit iets moois van ons leven te kunnen maken.

Toepassing: Denk eens na over uw liefde voor uzelf wat betreft de genoemde drie punten.

Gebed: Heer, help mij om mijzelf te accepteren zoals U mij geschapen hebt. Amen.

© Maximum Life