Opwekking – deel 1 van 11

0
272
Opwekking betekent nieuw leven in een ziek lichaam brengen!

Lezen: Johannes 16:5-15

Vers voor vandaag: “Hij zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel.” (Johannes 16:8)

Een beweging van de Heilige Geest
De komende elf dagen gaan wij samen nadenken over opwekkingen aan de hand van het leven van koning Josia zoals dat opgetekend staat in 2 Koningen 22 en 23 en 2 Kronieken 34 en 35. Het gaat daarbij zowel om de betekenis van een opwekking, geestelijke herleving of reveil in ons persoonlijke leven als ook in de samenleving.

Wat is een opwekking eigenlijk? Dr. Edwin Orr – een Amerikaan, die hier uitgebreid studie over heeft gedaan – schrijft in zijn boek ‘Evangelical Awakenings’: “Een opwekking is een beweging van de Heilige Geest, die Nieuw-Testamentisch christendom terugbrengt in de gemeente van Jezus Christus en in haar directe omgeving. Het is mogelijk dat zo’n opwekking alleen een opmerkelijke verandering brengt in het leven van één persoon; maar het is ook mogelijk dat het een verandering brengt in een grotere groep van gelovigen, of een plaatselijke gemeente, of de kerken in een stad of district, of alle gelovigen in een land of een werelddeel of zelfs alle gelovigen in de hele wereld.”

Wat zijn enkele sleutelwoorden in deze omschrijving? In de eerste plaats is dat de uitdrukking: ‘een beweging van de Heilige Geest’. Een opwekking is het werk van de Heilige Geest; het is het werk van God Zelf. Een opwekking kun je dan ook niet organiseren of bewerken. In Haggaï 1:14 kunnen wij lezen: “De Here wekte de geest op van Zurubbabel en de geest van Jozua en de geest van het overblijfsel van het volk, zodat zij kwamen en het werk begonnen aan het huis van de Here der heerscharen, hun God.” De Heer wekte hun geest op. Dat was Gods aandeel. En wat was het gevolg? Zij kwamen in beweging en begonnen het werk aan de tempel. Een opwekking is het werk van God, dat weerklank vindt in het leven van mensen.

Een ander belangrijk woord in de definitie van Edwin Orr is het woord ‘opwekking’ zelf. Opwekking betekent eigenlijk niets anders dan nieuw leven in een ziek lichaam brengen. Of je kunt ook zeggen: iemand, die ingeslapen is, wakker maken. Het is bloesem aan een boom. Water in een droogstaande rivier. Licht in de duisternis. Een nieuw begin.

Ten slotte staat er ook het woord ‘verandering’. Een opwekking brengt altijd verandering met zich mee. Als er geen werkelijke verandering is, dan is er geen sprake van een opwekking. Die verandering kan plaatsvinden in het leven van één persoon, in een kerk, een dorp, ja zelfs een heel land.

In de Bijbel en in de geschiedenis van landen en volkeren treffen wij heel wat opwekkingen aan. Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan de opwekking op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem. Of aan de ommekeer (tegen wil en dank) in Ninevé. Denkt u aan de geestelijke herleving rond de eeuwwisseling in Wales en meer recent in Korea.

Als wij deze en vele andere opwekkingen bestuderen, zullen wij ontdekken dat, alhoewel die geestelijke herlevingen vaak heel verschillend zijn, zij wel vaak dezelfde kenmerken dragen. De komende dagen zullen wij tien kenmerken van opwekkingen bestuderen, die wij op de één of andere manier in iedere geestelijke herleving tegenkomen.

Toepassing: Wat zouden die tien kenmerken van een opwekking kunnen zijn? Maak eens een lijstje van kenmerken en toets die lijst dan aan de studies van de komende dagen.

Gebed: Heer, maak mij ontvankelijk voor Uw opwekking van mijn geest. Amen.

© Maximum Life