Opwekking – deel 10 van 11

0
296
Een opwekking brengt mensen ertoe om God te aanbidden!

Lezen: 2 Kronieken 35:1-6

Vers voor vandaag: “Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden.” (Hebreeën 13:15)

Tien kenmerken van een opwekking
1. Een opwekking komt in tijden van geestelijke en morele duisternis.
2. Een opwekking begint bij onszelf.
3. Een opwekking begint altijd met een paar mensen.
4. Een opwekking is altijd gebaseerd op het Woord van God.
5. Een opwekking wordt vooraf gegaan door het belijden van zonden.
6. Een opwekking wordt altijd gedragen door gebed.
7. Het gevolg van een opwekking is altijd een sterke nadruk op evangelisatie.
8. Een opwekking heeft altijd sociale gevolgen.

9. Een opwekking brengt mensen ertoe om God te aanbidden.
2 Koningen 23: 21-23: “Toen gebood de koning het gehele volk: Viert de Here, uw God, het Pascha, gelijk geschreven is in dit boek des verbonds. Want zulk een Pascha was er niet gevierd van de dagen der richters af, die Israël richtten, en gedurende al de dagen der koningen van Israël en Juda. Maar in het achttiende jaar van koning Josia werd dit Pascha de Here te Jeruzalem gevierd.”

Dat moet een feest geweest zijn. Méér dan 400 jaar was er niet zo’n Pascha gevierd. In 2 Kronieken 35 worden negentien verzen gebruikt om dit Pascha te beschrijven. Als God in ons leven aan het werk gaat; als onze geest wordt opgewekt, dan leidt dat haast automatisch tot het aanbidden van God. Als wij daadwerkelijk veranderingen zien in ons leven, dan is dankbaarheid en het loven en aanbidden van God daar een gevolg van.

En niet alleen is het loven en aanbidden van God een gevolg van datgene wat God doet in ons leven. Ik heb vele malen meegemaakt dat het ook precies andersom werkt. Ik herinner mij nog goed dat ik een dag depressief was. Ik was onderweg naar een bijeenkomst om het Evangelie te verkondigen, maar ik was helemaal niet ‘in de stemming’. Ik had niets te bieden. Eigenlijk mag je in zo’n geval niet spreken, maar het valt natuurlijk ook niet mee om dat aan mensen uit te leggen. Ik zette de autoradio aan en ontdekte dat ik vergeten had een cassettebandje uit de recorder te halen. “Loof de Here mijn ziel, loof de Here mijn ziel”, galmde het door mijn auto. Mijn eerste impuls was om de radio af te zetten. Maar iets hield mij tegen. Na een paar minuten was het lied afgelopen. Ik spoelde de cassetterecorder terug en luisterde opnieuw. Ik begon mee te zingen. Ik zette de radio keihard aan. Uit volle kracht zong ik mee “Loof de Here mijn ziel”. Telkens opnieuw dat ene lied.

Natuurlijk zullen er mensen zijn die beweren dat ik mijzelf oppepte door God te loven, maar ik weet beter. Ik weet dat God in de auto iets bijzonders deed in mijn leven. Door de lofprijzing en de aanbidding werd ik boven mijn situatie uitgetrokken. Door de aanbidding mocht ik God, om het maar eens zo uit te drukken, even aanraken. Ik stapte als een ander mens uit de auto.

Toepassing: De woorden “Loof de Here, mijn ziel” vinden wij in Psalm 103:1. In die woorden is het alsof de geest aan de ziel de opdracht geeft om de Heer te loven. Neem vandaag eens bewust de tijd om uzelf de opdracht te geven God te loven en te aanbidden. En als het vandaag of morgen een keer niet zo goed met u gaat, neem dan eens de tijd om God liederen van aanbidding toe te zingen. Dan zult u begrijpen wat ik hierboven heb proberen uit te leggen.

Gebed: Loof de Here, mijn ziel. Amen.

© Maximum Life