Opwekking – deel 3 van 11

0
296
Een opwekking begint bij onszelf!

Lezen: 2 Kronieken 34:1-7

Vers voor vandaag: “Hij deed wat recht is in de ogen des Heren en wandelde in de wegen van zijn vader David; hij week niet af, rechts noch links.” (2 Kronieken 34:2)

Gisteren hebben wij gezien dat het eerste kenmerk van een opwekking is dat een geestelijke herleving plaatsvindt in tijden van geestelijke en morele duisternis. Dat is goed nieuws voor onze samenleving die ver van God afgedwaald is. Dat is ook goed nieuws voor ons persoonlijk als onze relatie met God niet meer is wat die zou moeten zijn. Vandaag het tweede kenmerk van een opwekking.

2. Een opwekking begint bij onszelf.
Josia werd op achtjarige leeftijd koning. Wat we ons daar precies bij moeten voorstellen en hoe dat gefunctioneerd heeft weet ik ook niet. Wel weten wij dat deze jongeman een goed karakter had. Er staat dat hij deed wat recht is in de ogen des Heren. Een mooi getuigenis.

In het bijbelgedeelte voor vandaag kunnen wij lezen dat deze jonge koning God begon te zoeken toen hij 16 jaar oud was. Vier jaar later begon hij Juda en Jeruzalem te zuiveren van de afgoden. Hij probeerde het land te reinigen van de zonde. Er staat: “In het achtste jaar zijner regering (hij was toen dus 16), toen hij nog jong was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken, en in het twaalfde jaar begon hij Juda en Jeruzalem te reinigen van de hoogte, de gewijde palen, de gesneden en de gegoten beelden.” (2 Kronieken 34:3)

Weer een paar jaar later begon hij de tempel te herstellen. Deze koning Josia was een goed mens. Maar, dat is niet voldoende. In al zijn jeugdigheid en met al zijn goede bedoelingen had hij niet voldoende innerlijke en geestelijke kracht. Hij had zelf een opwekking nodig. Hij had zelf een nieuwe ontmoeting met God nodig.
Wij bidden vaak of God een opwekking wil geven in ons land en onder ons volk, maar laten wij eerst bidden dat God een opwekking geeft onder ons christenen. Laten wij eerst bidden voor onszelf en voor elkaar. Er is hoop voor onze samenleving, dat is zeker; maar het begint bij ons christenen. Wij hebben een geestelijke herleving nodig.

Over enkele maanden beginnen wij aan een serie studies over persoonlijke toewijding. In die serie zullen wij tien aspecten van onze toewijding aan God bestuderen. Die tien aspecten zijn tien diepe kniebuigingen voor onze Heer, die synoniem zijn aan persoonlijke opwekking.

1. God steeds beter leren kennen.
2. Jezus bewust volgen als de Heer van het leven.
3. Dagelijks leven in de kracht van de Heilige Geest.
4. De Bijbel aanvaarden, bestuderen en toepassen als Gods Woord.
5. Leren om echt consequent en aanhoudend te bidden.
6. Leven vanuit de zekerheid van geloof en verlossing.
7. Reine levens leiden en radicaal afrekenen met zonden.
8. Het Evangelie verkondigen.
9. Met een blij hart geven voor geestelijke en sociale noden.
10. God vertrouwen voor het onmogelijke.

Toepassing: Evalueer uw eigen leven eens aan de hand van bovenstaande tien punten. Welke drie punten zijn de grootste hindernis voor opwekking in uw leven? Wat valt daar aan te doen?

Gebed: Heer, wilt U alstublieft een opwekking bewerken in mijn hart. Amen.

© Maximum Life