Petrus – deel 8 van 8

0
366
Vol worden met de Heilige Geest!

Lezen: Romeinen 8:1-17

Vers voor vandaag: “Wandelt door de Geest.” (Galaten 5:16a)

In Handelingen 4:8 staat dat Petrus vervuld met de Heilige Geest de moed en de kracht had om tegenover zijn achtervolgers te getuigen van Jezus Christus.

In Handelingen 1:8 staat dat wij kracht ontvangen als de Heilige Geest over ons komt.
Wat betekent dit? Wat betekent het om vervuld te worden en vervuld te zijn met de Heilige Geest?

Vervulling met de Heilige Geest
Op het moment van de wedergeboorte, op het moment dat wij Jezus Christus aanvaarden als onze persoonlijke Verlosser, komt de Heilige Geest in ons leven. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij altijd vervuld zijn, dat we altijd vol zijn van de Heilige Geest.

Laten wij, om dat duidelijk te maken, ons leven vergelijken met een huis. Voordat wij Jezus Christus aanvaardden als onze persoonlijke Verlosser waren wij zelf de baas over ons levenshuis. Wij bepaalden zelf hoe wij leefden en wat wij deden.
Toen wij Jezus Christus aanvaardden als onze persoonlijke Verlosser nodigden wij Hem uit in ons levenshuis te komen. En veel meer dan dat. Wij gaven Hem de leiding over ons leven. Hij werd onze Heer en Meester. Hij kreeg het helemaal voor het zeggen in ons leven. Dat had natuurlijk grote gevolgen in ons leven. Als wij God vrij spel geven, dan wordt dat merkbaar. In de eerste plaats natuurlijk voor onszelf, maar ook voor anderen. Wij gingen geestelijk groeien. De Bijbel ging beetje voor beetje verder voor ons open en er kwam geestelijke vrucht in ons leven.

Maar, tijdens dat groeiproces kan een situatie ontstaan waarin wijzelf de leiding van ons levenshuis weer overnemen. Heel voorzichtig misschien, heel subtiel, maar het is er wel. En ineens heeft God het niet meer helemaal voor het zeggen in ons leven. Hij heeft nog wel de leiding over de meeste zaken in ons leven, maar niet over alles. Er staat dan iets tussen God en ons in. De relatie met Hem heeft aan kracht verloren. Er is zonde in ons leven gekomen.

En zó wordt de Heer van ons leven langzaam teruggedrongen in ons levenshuis. Zijn leidinggevende rol in ons leven wordt steeds kleiner. Hij is er nog wel, want Hij zal ons nooit meer verlaten, maar Hij heeft het niet meer voor het zeggen. Wij hebben Hem bij wijze van spreken de logeerkamer aangeboden. Een mooie kamer, dat wel, maar niet de juiste kamer voor de Heer van het huis.

Als dat gebeurt, moeten wij opnieuw vervuld worden met de Heilige Geest. We moeten opnieuw vol worden met de Heilige Geest. Dat kan, door datgene wat verkeerd is in ons leven op te ruimen en ons leven opnieuw onder controle van Gods Heilige Geest te plaatsen. Vervulling met de Heilige Geest wil daarom niet zeggen dat wij méér van de Heilige Geest ontvangen, het betekent wèl dat de Heilige Geest méér van ons ontvangt. Hij wordt weer de baas in het huis van ons leven.

Wij worden vervuld met de Heilige Geest door onze zonden te belijden en God te vragen om ons te vullen met Zijn Geest. Dan pas kunnen wij het christenleven in al z’n volheid leren kennen. Dan pas zullen wij de kracht ervaren die Petrus in zijn leven had toen hij vervuld was met de Heilige Geest.

Toepassing: Denk eens na over uw ‘levenshuis’. Wie heeft het daar voor het zeggen?

Gebed: Heilige Geest, vul mij alstublieft met Uzelf. Amen.

© Maximum Life