Psalm 23 – deel 10 van 12

0
299
Dicht bij de Herder blijven!

Lezen: Psalm 46

Vers voor vandaag: “De Here der heerscharen is met ons.” (Psalm 46:8a)

Hij vertroost – “Uw stok en uw staf, die vertroosten mij” (Psalm 23:4b)
Een schaap is een weerloos dier.
Als het wordt aangevallen kan het eigenlijk niets doen.
Een vogel kan wegvliegen; een hert kan wegrennen; een vos kan vechten; een kameleon kan van kleur veranderen; een egel kan stekels opzetten. Maar een schaap kan helemaal niets. Een schaap kan zichzelf niet verdedigen. Het is een gemakkelijke prooi voor wilde dieren.

De aanwezigheid van de herder geeft de schapen echter rust. Daarnaast heeft de herder een paar werktuigen bij zich die hij kan gebruiken om zijn schapen te verdedigen en te leiden. In de ene hand heeft hij een stok, in de andere hand een staf. Die beide werktuigen vertroosten en bemoedigen de schapen.

De stok is een stevige knuppel, ongeveer een meter lang. Met die stok kan de herder de schapen verdedigen tegen wilde dieren. Met die stok kan hij iets voor de schapen doen dat ze niet zelf kunnen.

Deze stok wordt vaak vergeleken met het Woord van God, de Bijbel. Want het Woord van God kan ons ook verdedigen tegen de aanvallen van ‘wilde dieren’. En dat is nodig ook, want in de eerste brief van Petrus hoofdstuk 5:8 staat: “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.”

Stelt u zich nu eens voor dat een schaap wordt aangevallen door een leeuw. Wat moet het schaap dan doen? Zich verdedigen? Terugvechten? Wegrennen?

Natuurlijk niet; het schaap zou geen enkele kans hebben tegen de verwoestende kracht van de leeuw. Het beestje heeft maar één mogelijkheid om de dood te ontkomen en dat is door dicht bij de herder te blijven. David, die heel goed wist waar hij het over had vertelde aan koning Saul: “Uw knecht was gewoon voor zijn vader de schapen te hoeden. Kwam er een leeuw of een beer, die een schaap uit de kudde wegroofde, dan liep ik hem na, sloeg hem en redde het uit zijn muil.” (1 Samuël 17:34,35a)

Er is maar één mogelijkheid voor ons christenen om niet door de tegenpartij verslonden te worden en dat is door dicht bij de Herder te blijven, zodat Hij ons kan verdedigen. Wij zijn niet opgewassen tegen de vijand, maar Hij wel. Hij heeft de vijand overwonnen.

Naast de knuppel heeft de herder ook nog een staf. Dat is een dunne stok, zo’n twee meter lang. Aan het einde van die stok zit een krul. Met die stok leidt de herder zijn schapen. Dat is een mooi beeld van het werk dat de Heilige Geest in ons leven wil doen. De Heilige Geest, de Trooster, wil ons leiden om als christen te leven. Hij wijst ons met zachte hand de weg die wij gaan moeten.

Een mooi voorbeeld van dit vertroostende werk van de Heilige Geest vinden wij in Handelingen 9:31: “De gemeente dan door geheel Judea, Galiléa en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest.”

Toepassing: Bescherming (de stok, het Woord) + Leiding (de staf, de Heilige Geest) = Vertroosting. Kunt u voorbeelden in gedachten oproepen van het vertroostende werk van God in uw leven?

Gebed: Heer, dank U dat U mij vertroost door Uw Woord en door Uw Heilige Geest. Amen.

© Maximum Life