Psalm 23 – deel 11 van 12

0
299
Gods liefde voor ons is volkomen en onvoorwaardelijk!

Lezen: Psalm 100

Vers voor vandaag: “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.” (Johannes 10:10b)

Hij schenkt overvloed – “Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over” (Psalm 23:5)
Als de schapen aan het begin van de zomer door de donkere dalen trekken komen ze eindelijk in de groene bergweiden aan. Daar is voedsel in overvloed. Dat is niet toevallig. De herder is in het voorjaar al naar boven geklommen. Hij heeft de beste weiden voor zijn schapen uitgezocht. Hij heeft die weiden vrijgemaakt van distels en giftige planten. Hij heeft uitgekeken naar wilde dieren. Pas toen die weiden klaar en veilig waren mochten de schapen komen. Zo heeft de herder een dis bereid voor zijn schapen. Die schapen zijn zich dat natuurlijk helemaal niet bewust. Ze hebben er geen idee van wat die herder allemaal voor hen heeft gedaan.

Zo is het ook met ons. Als wij straks onze Goede Herder van aangezicht tot aangezicht mogen ontmoeten en kunnen terugkijken naar ons leven hier op aarde, dan zullen wij ongetwijfeld zeer verbaasd zijn. Dan pas zullen wij zien wat ons allemaal bedreigd heeft. Dan zullen wij heel dankbaar zijn als we begrijpen hoe onze Herder ons beschermd en geleid heeft, zonder dat wij ons dat realiseerden.

Maar, de zorg van de herder gaat nog verder. Hij heeft ook olie meegenomen. Daarmee zalft hij de koppen van zijn schapen om ze te beschermen tegen insecten. Daarmee verzorgt hij ook de wonden die ze tijdens de lange tochten oplopen. Zo wil God ons christenen ook liefdevol beschermen en verzorgen.

Hij zorgt – “Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven” (Psalm 23:6a)
Maar, David is nog niet klaar met zijn lofzang over zijn Herder. Het is alsof hij ons zeggen wil: Alles wat ik heb opgesomd over mijn herder geldt niet alleen voor vandaag. Het geldt voor mijn hele leven. Er zal in mijn leven geen dag komen waarin de zorg van mijn Herder voor mij minder zal zijn.
Iedere dag opnieuw wil Hij mijn Herder zijn.

Iedere dag opnieuw wil Hij mij zekerheid geven.
Iedere dag opnieuw wil Hij mij duidelijk maken dat ik een persoonlijke relatie met Hem mag hebben.
Iedere dag opnieuw wil Hij mij aanmoedigen om Hem te vertrouwen.
Iedere dag opnieuw wil Hij mij innerlijke rust geven.
Iedere dag opnieuw wil Hij mij vergeven.
Iedere dag opnieuw wil Hij mij leiden.
Iedere dag opnieuw wil Hij mij beschermen.
Iedere dag opnieuw wil Hij mij door Zijn Woord en door de Heilige Geest vertroosten.

Gods liefde voor ons is volkomen en onvoorwaardelijk.
Dat wil zeggen dat God ons honderd procent liefheeft.
Hij kan ons niet meer liefhebben dan Hij doet.
Zijn liefde voor ons is niet afhankelijk van ons gedrag.
Er zijn geen dagen waarin Hij ons minder lief heeft dan op andere dagen.
Zijn liefde is constant en altijd aanwezig.
Ook vandaag.

Toepassing: Neem vandaag eens bewust de tijd om u te ‘koesteren’ in Gods liefde.

Gebed: Heer, dank U voor Uw volkomen en onvoorwaardelijke liefde voor mij. Amen.

© Maximum Life