Lijden

0
278
In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16:33b

Ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Romeinen 8:18

Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een bemoeial. Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. 1 Petrus 4:12-16

En verder: Psalm 22:25, Psalm 34:19, Psalm 55:23, Psalm 71:20, Psalm 73:26, Psalm 145:14, Romeinen 8:17, 1 Corinthiërs 12:26, 2 Corinthiërs 1:5-7, 1 Petrus 2:19-25, Jacobus 5:13.