Schuld en boete – deel 2 van 2

0
303
Onmiddellijk nadat David zijn zonde had beleden vergaf God hem!

Lezen: 2 Samuël 12:1-25

Vers voor vandaag: “De Here heeft uw zonde vergeven.” (2 Samuël 12:13b)

In de tijd dat de koningen oorlogen voerden bleef David thuis. Dat was een kleine fout die grote gevolgen zou hebben. Hij zag (per ongeluk) de mooie naakte vrouw Bathséba en ging met haar naar bed. Toen zij zwanger bleek te zijn wrong hij zich in allerlei bochten om zijn schande te ontlopen. Eerst haalde hij Uria terug van het krijgsveld in de hoop dat hij met zijn vrouw Bathséba zou slapen. In een tijd waarin nog geen bloedproeven genomen konden worden zou dat een ‘mooie’ oplossing zijn geweest voor het pijnlijke probleem van David.

Uria speelde het spel echter niet mee. Hij was solidair met zijn generaal Joab en met zijn makkers in de strijd. Hij overnachtte in de kazerne en niet bij zijn vrouw. Maar David was niet voor één gat te vangen. Hij deed er nog een schepje bovenop. Hij voerde Uria dronken, maar ook deze truc hielp niet. De enige oplossing die David toen nog kon bedenken was om zijn trouwe knecht en strijdmakker uit de weg te ruimen. Dat gebeurde ook. Anderen werden in het complot betrokken en moesten het vuile werk opknappen. Bathséba trok bij David in en baarde een zoon. Alle problemen leken opgelost.

Aanzegging van straf
David had niet op God gerekend. Bij monde van de profeet Nathan bracht God David ertoe om een oordeel uit te spreken over zichzelf. David werd geconfronteerd met zijn eigen fouten. Hij werd gedwongen om in de spiegel te kijken. Zijn zonden hadden hem ingehaald.

De straf die de profeet Nathan aankondigde was niet mis.
1. Er zou strijd komen in het huis van David.
2. Zijn vrouwen zouden door een ander worden misbruikt op dezelfde manier als hij de vrouw van een ander had misbruikt.
3. Zijn pasgeboren zoon zou sterven.
Al deze profetieën van Nathan werden letterlijk vervuld.

Belijdenis van zonden
Toen David zag dat er geen uitweg meer was beleed hij zijn zonden. Dat pleit voor David, alhoewel ik mij niet aan de gedachte kan onttrekken dat hij snel was in het belijden van zonden omdat hij dacht daardoor een deel van de straf te kunnen ontlopen. Dag en nacht vastte en bad hij voor zijn zieke (naamloze) zoon. Maar het mocht niet baten. Na zeven dagen stierf het kind.

Vergeving van zonden
Onmiddellijk nadat David zijn zonde had beleden vergaf God hem. Dat past bij onze God die snel is met vergeven. Het meest fantastische voorbeeld van vergeving vinden wij echter in het vervolg van deze geschiedenis. David en Bathséba hadden opnieuw gemeenschap met elkaar en uit die eenheid werd de latere koning Salomo geboren. In Matthéüs hoofdstuk 1 kunnen wij lezen dat deze Salomo (en dus zijn moeder Bathséba) voorkomt in de stamboom van Jezus Christus. Dat is echt vergeven zonder om te zien.

Morgen beginnen wij aan een serie studies over de weldadige genade van vergeving van zonden.

Toepassing: God vergeeft als wij belijden. Dat wil echter niet zeggen dat wij de consequenties van onze daden kunnen ontlopen. Hebt u dat wel eens meegemaakt?

Gebed: Heer, help mij om snel te zijn in het belijden van mijn zonden. Amen.

© Maximum Life