Toewijding – deel 10 van 12

0
313
Met een blij hart geven voor geestelijke en sociale noden!

Lezen: 2 Corinthiërs 9:1-15

Vers voor vandaag: “Een ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.” (2 Corinthiërs 9:7)

Door Leo Habets

Toewijding 9 – Met een blij hart geven voor geestelijke en sociale noden
Toen ik eens in Amerika was, zag ik op een dag een auto met een ‘christelijke sticker’.
Daarop stond: ‘If you love the Lord, honk’. ‘Als je van de Heer houdt, toeter dan’.
Een paar dagen later zag ik een heel andere ‘christelijke sticker’, kennelijk als reactie op die eerste sticker, ‘If you love the Lord, don’t honk, tithe’. ‘Als je van de Heer houdt, toeter dan niet, geef je tienden’.

Weet u, het is zo gemakkelijk te toeteren voor de Heer, maar het is zo moeilijk om te geven voor Hem. Toch is dat een opdracht van onze Heer. Al helemaal in het begin van het Oude Testament vinden wij de opdracht die God aan Zijn volk gaf om tienden, dat wil zeggen tien procent van hun inkomen, af te staan voor de dienst van de Heer (Leviticus 27:30-32, Deuteronomium 14:22-29).

Geven is iets wat God zonder meer van Zijn volk verlangde. Ook in het Nieuwe Testament vinden wij telkens opnieuw de aanmoediging om met een blij hart rijkelijk te geven. Het bijbelgedeelte van vandaag is daar een voorbeeld van. In de Bijbel komt het thema geven meer dan 700 keer aan de orde. In het Nieuwe Testament vinden wij meer gedeelten die spreken over geven dan over de wederkomst van Jezus Christus.

In zijn boek ‘As you sow’ geeft Dr. Bill Bright, oprichter en directeur van Campus Crusade for Christ International, enkele redenen waarom geven zo belangrijk is:

1. Omdat God geeft
Hij geeft leven, voedsel, bescherming. Hij gaf Zijn eigen Zoon.
2. Omdat God ons opdraagt om te geven
Dat komt in het bovenstaande duidelijk naar voren.
3. Omdat Jezus het voorbeeld gaf om te geven
In Handelingen 10:38 staat: “Hij (Jezus) is rondgegaan, weldoende en genezende.” Dat is geven.
4. Omdat geven een essentieel deel van het leven is
Geliefden geven zich aan elkaar. Ouders geven leven, voedsel, liefde, bescherming, een opleiding, toekomst aan hun kinderen. Vrienden en vriendinnen schenken tijd, blijdschap en acceptatie. Zelfs de overheid geeft. Zonder geven en ontvangen zou leven onmogelijk zijn.
5. Omdat geven de basis is voor ontvangen
Er is een groot verschil tussen geven om te ontvangen of ontvangen als gevolg van geven. Als onze motivatie juist is, zal God ons geven omdat wij geven (Lucas 6:38).
6. Omdat geven zegen brengt
“Beproeft Mij toch daarmede (met het geven), zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.” (Maleachi 3:10b)
7. Omdat God onze gaven ziet als geschenken aan Jezus
“En de Koning (Jezus) zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.” (Matthéüs 25:40)

Toepassing: Misschien is het goed om vandaag weer eens het geven onder de loep te nemen. Hoeveel van uw tijd, talenten en bezittingen geeft u belangeloos weg? Wat is uw diepste motivatie om te geven? Zou u misschien dingen moeten veranderen?

Gebed: Heer, schenk mij een gevend hart. Amen.

© Maximum Life