Toewijding – deel 12 van 12

0
286
De oproep is: Wees beschikbaar!

Lezen: Romeinen 12:1-8

Vers voor vandaag: “Stelt u ten dienste van God.” (Romeinen 6:13b)

De afgelopen dagen hebben wij nagedacht over de volgende 10 punten met betrekking tot toewijding.
1. God steeds beter leren kennen
2. Jezus bewust volgen als de Heer van het leven
3. Dagelijks leven in de kracht van de Heilige Geest
4. De Bijbel aanvaarden, bestuderen en toepassen als Gods Woord
5. Echt leren om consequent en aanhoudend te bidden
6. Leven vanuit de zekerheid van geloof en verlossing
7. Reine levens leiden en radicaal afrekenen met zonden
8. Het Evangelie verkondigen
9. Met een blij hart geven voor geestelijke en sociale noden
10. God vertrouwen voor het onmogelijke

Vandaag zullen wij deze serie beëindigen met een bijbelgedeelte dat veel te zeggen heeft over onze toewijding aan God: Romeinen 12:1,2. In deze twee verzen moedigt Paulus zijn lezers aan hun lichamen te stellen tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer.

Het is alsof Paulus wil zeggen: Jullie hoeven geen dieren meer te offeren. Die tijd hebben wij gehad. Nu moeten jullie jezelf offeren. Nu moeten jullie jezelf geven. Nu moeten jullie komen tot een radicale en volkomen overgave aan Hem.
Paulus roept in deze brief de christenen van Rome op tot een hernieuwde toewijding aan God. Hij daagt hen uit te komen tot een punt waarop zij zichzelf heel bewust en volledig overgeven aan de Heer en aan Zijn dienst.

De oproep is: Wees beschikbaar.
Beschikbaar zijn, schrijft Paulus verder, is onze redelijke eredienst. Het is beslist niet te veel gevraagd. Jezus Christus gaf eens Zijn leven voor ons. Dan kan het nooit teveel gevraagd zijn ons leven in te zetten voor Hem.
Maar om dat te kunnen doen, mogen wij niet langer gelijkvormig blijven aan deze wereld. Wij christenen mogen niet langer dezelfde ‘vorm’ aannemen als onze omgeving. Wij moeten ons niet langer in het harnas laten persen dat de wereld ons voorhoudt. Wij moeten ons niet langer gewennen aan de weg der volkeren (Jeremia 10:2). Want vriendschap met de wereld betekent metterdaad vijandschap tegen God (Jacobus 4:4).

Wij christenen moeten worden hervormd. Wij moeten een herschepping, een gedaanteverandering ondergaan. Die ommekeer in ons christenleven zal komen als wij anders gaan denken. Wij moeten worden hervormd door de vernieuwing van ons denken. Wij moeten onze gedachten op andere dingen gaan zetten. Wij moeten onze gedachten meer op God richten en minder op de wereld om ons heen. Wij moeten onze gedachten vullen met de dingen die van boven zijn (Colossenzen 3:1,2). Dan zal ons leven radicaal veranderen, want een mens is, zoals hij denkt. Dan zullen wij weer een intieme omgang krijgen met God en leren begrijpen wat Zijn wil is, Zijn bedoeling met ons leven.

Toepassing: Neem tijd om uw leven te evalueren aan de hand van de tien punten van toewijding. Geef uzelf eens een cijfer voor ieder punt. Doe iets aan die punten die aandacht nodig hebben.

Gebed: Heer, ik wil mij stellen als een offer voor U. Amen.

© Maximum Life