Volgerschap

0
304
Hoe volg ik mijn leider? Wat kan ik voor haar of hem betekenen?

Lezen: Romeinen 13:1-7

Vers voor vandaag: “Weest allen mijn navolgers.” (Filippenzen 3:17a)

Na de tien lessen over leiderschap aan de hand van de gebeurtenissen rond de bouw van de tempel nu wat gedachten over ‘volgerschap’. Het woord ‘volgerschap’ zult u in het woordenboek niet tegenkomen. Maar omdat het volgen van een leider net zoveel inzet en opoffering vraagt als het leiden van mensen, vind ik dat dit volgen op zijn minst een eigen woord verdient. Zeven suggesties over het volgen van uw voorganger, uw werkgever of projectleider.

1. Accepteer uw leider
Of u nou gelooft dat uw leider door God is aangesteld of niet, feit is dat u waarschijnlijk niets kunt veranderen aan wie u leiding geeft. Sterker nog: u kunt ook niets veranderen aan hoe uw leider leiding geeft. Daarom is het belangrijk om bewust tot de keuze te komen uw leider te accepteren zoals hij of zij is; met al zijn of haar kwaliteiten en zwakheden. Pas dan kan echte samenwerking groeien.

2. Bid voor uw leider
Vaak praten we meer over leiders dan dat wij voor hen bidden. Maak er een gewoonte van om diegenen die u leiden (hetzij christenen of niet-christenen) in gebed bij de Heer te brengen. U kunt een heel belangrijke invloed hebben in het leven van uw voorganger of leider door uw gebed.

3. Heb realistische verwachtingen
Een leider is geen supermens, maar iemand met zwakheden, fouten en onzekerheden, net zoals u.

4. Help uw leider
Als een leider fouten maakt of als het duidelijk is dat hij het ‘niet redt’ wordt een leider gemakkelijk aangevallen. Dat is zout in een pijnlijke wond strooien. Het levert niets op, behalve dan dat relaties zich verharden. Bijbels is om iemand die in problemen is ‘terecht te helpen’. “Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.” (Galaten 6:1)

5. Wees geestelijk
Ook als een leider niet geestelijk is en op een verkeerde manier reageert of een zaak verkeerd aanpakt, mag u niet anders dan geestelijk reageren. U verspeelt al uw rechten als u ongeestelijk reageert op ongeestelijk gedrag. Dat is fout met fout beantwoorden.

6. Wees open
Praat met uw leider, wees eerlijk, speel geen spel. Vertel hem of haar wat u bezighoudt; waar u zich zorgen over maakt, wat volgens u verkeerd gaat. Doe dit alles echter op een opbouwende manier, zonder de leider het gevoel te geven dat u hem of haar aanvalt.

7. Volg
Als je leider bent, dan is het fijn om te weten dat mensen willen volgen. Vertel uw leider af en toe dat u haar of hem volgen wilt. Dat is muziek in de oren van uw leider.

Toepassing: Denk aan de leiders in uw leven. Probeer de bovenstaande punten eens toe te passen op uw relatie met uw leiders. Wat kunt u vandaag doen om uw leiders te helpen en te bemoedigen?

Gebed: Heer, help mij om een goede ‘volger’ te zijn. Amen.

© Maximum Life