Vergeving – deel 3 van 9

0
303
God vraagt berouw en ommekeer!

Lezen: Psalm 51:1-21

Vers voor vandaag: “Reinig mij van mijn zonde.” (Psalm 51:4b)

Wat wil het zeggen om zonden te belijden?
Een viertal dingen. In de eerste plaats betekent belijden van zonden dat wij het met God eens zijn dat er iets in ons leven is gekomen dat niet goed is. Belijden betekent namelijk letterlijk ‘hetzelfde zeggen als’. Wij kunnen natuurlijk geen zonden belijden als we niet eerst tot het inzicht zijn gekomen dat wij fout zijn geweest. Dat klinkt heel logisch, maar het is niet altijd gemakkelijk. Wij zijn vaak heel knap in het recht praten van wat krom is en in het aandragen van allerlei verzachtende omstandigheden.

In de tweede plaats betekent het belijden van zonden dat wij het oprechte verlangen moeten hebben om terug te keren naar God. Het heeft natuurlijk geen zin wel te erkennen dat wij van God zijn afgedwaald, als we niet het verlangen hebben om weer hand in hand met Hem door het leven te gaan.

In de derde plaats betekent het belijden van zonden dat wij geloven, dat God in staat is om onze zonden te vergeven. Als ik een schuld heb bij één buurman, dan heeft het geen zin om een andere buurman om vergeving te vragen. Dan ben ik aan het verkeerde adres. God maakt het echter in Zijn Woord duidelijk dat wij bij Hem wèl aan het juiste adres zijn, en dat Hij ernaar verlangt om ons te vergeven.

Lang geleden, toen onze oudste twee dochters nog op de kleuterschool zaten, kregen ze een keer ruzie. Die ruzie liep zo hoog op dat ik vond dat ik mij ermee moest gaan bemoeien. Ik ging naar de meisjes toe en ontdekte al gauw dat de oudste, Talitha, deze keer de schuldige was. Ik heb haar toen bestraffend toegesproken en naar haar kamer gestuurd.

Na een minuut of tien kwam zij heel stilletjes bij mij.
Met een zacht stemmetje zei ze: “Pappa, het spijt mij.”
Toen ze dat zei knielde ik bij haar neer, sloeg mijn armen om haar heen en zei: “Als jij spijt hebt, dan vergeef ik jou.
En als ik jou vergeef, dan vergeten wij het ook. We praten er niet meer over.”
Haar gezichtje lichtte op. Door haar tranen heen lachte ze mij toe. Er zijn weinig dingen zo verkwikkend als vergeving.

Een paar dagen later mocht ik ergens preken over vergeving van zonden.
Ik besloot het voorbeeld van mijn dochter te gebruiken.
De volgende morgen vertelde ik haar over die bijeenkomst.
Toen ik dat allemaal zei werd dat meisje heel stil.
Ze keek mij aan en zei: “Pappa, daar zouden wij toch nooit meer over praten?”
Zij had het echt begrepen.

Ten slotte betekent het belijden van zonden dat wij onze houding ten aanzien van die zonden willen veranderen en dat wij zo mogelijk de gemaakte fout weer herstellen. Dat betekent echter niet dat wij diezelfde zonde nooit meer zullen doen. Het betekent ook niet dat wij God moeten beloven dat wij die zonde nooit meer zullen doen. Dat vraagt God nergens. Het enige wat God vraagt is een eerlijk verlangen onze houding ten aanzien van die zonde te veranderen. God vraagt berouw en ommekeer.

Toepassing: Schrijf de genoemde vier punten beknopt op en denk daar vandaag eens over na.

Gebed: Schep mij een rein hart, o God (Psalm 51:12a). Amen.

© Maximum Life