Vergeving – deel 4 van 9

0
280
Zonden direct belijden en verder te leven vanuit vergeving!

Lezen: Psalm 32:1-11

Vers voor vandaag: “Zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg.” (Psalm 32:3a)

Volgens 1 Johannes 1:9 vergeeft God ons onze zonden als wij die eerlijk en oprecht belijden. Belijden betekent dat wij het met God eens zijn dat wij fout waren en dat wij een verlangen hebben om onze houding ten aanzien van die zonde te veranderen.

Hoe vaak belijden?
Maar, hoe vaak mogen wij dan een bepaalde zonde belijden?
Hoe vaak mogen wij er op rekenen dat God ons die zonde ook daadwerkelijk vergeeft?
Dit is een groot probleem voor vele christenen. “Ik zal die ene bepaalde zonde maar niet meer belijden. God heeft mij al zo vaak vergeven en nu is het weer misgegaan. Hij zal mij wel niet meer willen vergeven.”
Het is heel begrijpelijk dat christenen vanuit teleurstelling over hun leven tot dergelijke gedachten komen, maar deze gedachten zijn zeker niet gebaseerd op het Woord van God. Daarin leren wij namelijk dat God altijd wil vergeven wanneer wij oprecht onze zonden belijden.

In Matthéüs 18:21,22 kunnen wij lezen dat Petrus eens bij de Heer Jezus kwam met de vraag: Hoe vaak moet ik mijn broeder, die tegen mij heeft gezondigd, vergeven? En met een grootmoedig gebaar voegde hij daar aan toe: Zeven keer?
Maar, Jezus antwoordde: Geen zeven keer moet je je broeder vergeven, maar zeventig maal zeven keer. Met andere woorden, je moet bereid zijn je broeder of zuster een ontelbaar aantal keren te vergeven. Als God nu van ons verwacht dat wij elkaar zo vaak vergeven, zou Hij dan niet bereid zijn precies hetzelfde te doen? Zou Hij van ons vragen iets te doen wat Hijzelf niet doet? Natuurlijk niet! Als wij oprecht spijt hebben van zonden die wij hebben gedaan, dan zal God ons nooit afwijzen, ook al hebben wij die zonden al 490 keer gedaan. Hij verlangt ernaar ons te vergeven, zodat niets de relatie met Hem meer in de weg staat.

Wanneer belijden?
Wanneer kunnen wij het beste onze zonden belijden?
Moeten wij wachten tot de volgende kerkdienst? Of moeten wij wachten tot wij ‘s avonds naar bed gaan om de zonden van die dag bij God te brengen? Nee, wij mogen onze zonden belijden op hetzelfde moment dat wij ontdekken dat wij hebben gezondigd. Op hetzelfde moment dat Gods Geest ons duidelijk maakt dat wij gezondigd hebben mogen wij even pauzeren om die zonde te belijden voor God. Of we nu op ons werk zijn, thuis, op school of in een restaurant, in een stil gebed mogen wij God vertellen dat wij het met Hem eens zijn dat wij gezondigd hebben en Hem om vergeving vragen. Dat mogen wij net zo vaak doen als nodig is.

Dat zijn allemaal eenvoudige woorden, maar het gaat hier om een fantastische waarheid. Het betekent immers dat wij de zonden die wij hebben gedaan niet met ons mee hoeven te dragen. Het betekent dat onze relatie met God niet verstoord hoeft te blijven; dat wij haast constant hand in hand met Hem door het leven kunnen gaan. Dat betekent dat wij Zijn aanwezigheid in ons leven kunnen ervaren; dat Hij ons kan leiden en dat wij geestelijk kunnen groeien. Het betekent dat wij als christenen helemaal tot ons recht komen en dat wij leven zoals God dat wil.

Toepassing: ‘Oefen’ eens om zonden direct te belijden en verder te leven vanuit vergeving.

Gebed: Heer, help mij om niet te zwijgen maar U te zoeken als ik gezondigd heb. Amen.

© Maximum Life