Vergeving – deel 6 van 9

0
267
De kruisdood van Jezus Christus is de enige basis waarop God onze zonden kan vergeven!

Lezen: Leviticus 16:1-28

Vers voor vandaag: “Zo zal de bok al hun ongerechtigheid op zich dragen naar een onvruchtbaar land.” (Leviticus 16:22a)

In 1 Johannes 1:9 schrijft de apostel: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” De basis voor vergeving is Gods trouw en Zijn rechtvaardigheid. Gisteren hebben wij stil gestaan bij Gods trouw.

God is rechtvaardig
In Leviticus 16 kunnen wij lezen hoe de Israëlieten verzoening vroegen voor hun zonden. Aäron, de hogepriester, moest één keer per jaar twee geitenbokken nemen en die voor het aangezicht van God brengen, bij de ingang van de tent der samenkomst. Eén van die twee bokken moest dan worden geofferd om zó verzoening te krijgen voor de overtredingen en de zonden van het volk. De andere bok moest echter in leven blijven.

In de verzen 21 en 22 kunnen wij lezen wat daarmee moest gebeuren: “Aäron zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en over hem al de ongerechtigheden der Israëlieten en al hun overtredingen in al hun zonden, belijden; hij zal die op de kop van de bok leggen en die door iemand, die daarvoor gereed staat, naar de woestijn laten brengen. Zo zal de bok al hun ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land, en hij zal die bok in de woestijn vrijlaten.”

Voor de verzoening van de zonden was het nodig dat één bok stierf; de onschuldige bok stierf in plaats van de schuldige mensen. Op de tweede bok werden als het ware alle zonden van het volk overgebracht. Deze bok werd dan buiten het tentenkamp gebracht om de zonden uit het midden van het volk te verwijderen. (Azazel betekent ‘bok der verwijdering’.)

Dit alles had Johannes de Doper ongetwijfeld in gedachten toen hij Jezus Christus bij de mensen introduceerde met de woorden: “Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.” (Johannes 1:29b). Jezus Christus stierf, net als die ene bok, als onschuldige voor de zonden van anderen.
En net als die andere bok droeg Hij de zonden van alle mensen tot buiten het tentenkamp. Hij stierf buiten de poorten van Jeruzalem. Met Zijn bloed en door het feit dat Hij verstoten werd verkreeg Hij verzoening voor alle zonden. De zonden van alle mensen van alle landen en van alle tijden. De straf is betaald. Voor eens en voor altijd is genoegdoening gedaan. Dat is goed nieuws.

De enige basis voor vergeving
De kruisdood van Jezus Christus is de enige basis waarop God onze zonden kan vergeven. God vergeeft niet zomaar; Hij offerde Zijn eigen Zoon daarvoor op. Maar Hij vergeeft wel altijd.

Het zou niet rechtvaardig van God zijn als Hij onze zonden niet zou vergeven, omdat Jezus Christus de straf voor die zonden al betaald heeft. Het zou niet eerlijk zijn van God als Hij ook van ons zou vragen om de straf voor de zonden te dragen, omdat de prijs al betaald is. Maar, God is wel rechtvaardig en eerlijk. De weg is vrij. De vergeving van zonden is beschikbaar. Het enige wat wij hoeven te doen is aanspraak maken op die vergeving. Het enige wat wij moeten doen is onze zonden belijden.

Toepassing: Neem vandaag eens tijd om na te denken over het feit dat Jezus Christus de straf voor al onze zonden heeft gedragen en dat het daarom onrechtvaardig zou zijn als wij diezelfde straf ook zouden moeten dragen.

Gebed: Jezus Christus, dank U dat U de zonden van de wereld hebt weggenomen. Amen.

© Maximum Life