Vergeving – deel 7 van 9

0
313
Vergeving aanvaarden is niet altijd gemakkelijk!

Lezen: Lucas 7:36-50

Vers voor vandaag: “Uw zonden zijn u vergeven.” (Lucas 7:48b)

Vergeving aanvaarden
God vergeeft onze zonden als wij die belijden. Toch is het aanvaarden van vergeving in de praktijk vaak helemaal niet zo gemakkelijk. Zomaar, zonder dat wij er iets voor hoeven te doen vergeving aanvaarden, dat vinden wij niet simpel. Het liefst zouden wij er iets voor terugdoen. Het liefst zouden wij de vergeving verdienen; iets willen doen om het weer in orde te maken met God. Maar, dat kan niet. Vergeving is een geschenk van God, dat Hij ons aanbiedt op grond van het plaatsvervangende lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Vergeving kunnen wij nooit verdienen. Maar wij mogen die vergeving wèl aanvaarden.

Eens sprak ik tijdens een kerkdienst over vergeving. Na afloop kwam een man naar mij toe die met mij wilde praten. Hij vertelde mij dat hij dertig jaar geleden iets afschuwelijks had gedaan.
“Dertig jaar lang heb ik God elke dag opnieuw gevraagd mij die zonde te vergeven.”
Wat een tragedie.
Ik zei tegen die man: “Dan hebt u God een groot verdriet gedaan.”
“Ja”, zei hij, “dertig jaar geleden heb ik God een groot verdriet gedaan.”
“Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel niet dat u God dertig jaar geleden een groot verdriet hebt gedaan; ik bedoel dat u God dertig jaar lang, elke dag opnieuw een groot verdriet hebt gedaan.”
Verbaasd keek die man mij aan.
Toen zei ik: “Stelt u zich eens voor dat mijn vrouw iets verkeerd tegenover mij doet. Na verloop van tijd komt ze bij me en zegt: “Leo, het spijt mij, wil je mij alsjeblieft vergeven?” Dan zeg ik: “Natuurlijk, als jij er spijt van hebt, dan wil ik jou vergeven.” Opgelucht gaat ze weg.
Maar de volgende dag komt ze weer en zegt: “Leo, wil jij mij alsjeblieft vergeven?”
En de dag daarna komt ze weer. En dan weer. Dertig jaar lang. Elke dag.
Wat zou mijn vrouw mij daardoor duidelijk maken?”
De man keek mij doordringend aan. Tranen kwamen in zijn ogen. Met zachte stem zei hij: “Uw vrouw zou u duidelijk maken dat ze niet gelooft dat u haar hebt vergeven.”
Die man had het begrepen.

Precies zó is het met God. Als wij dezelfde zonde telkens opnieuw belijden, zeggen wij in feite tegen God dat wij niet geloven dat Hij vergeeft, of dat wij niet geloven dat Hij kan vergeven. Maar Hij verlangt ernaar ons te vergeven. En de prijs voor de vergeving van onze zonden is al volledig betaald. Niets, behalve misschien onze eigen koppigheid, staat de vergeving van die zonden nog in de weg.

Als wij dezelfde zonde telkens opnieuw belijden, dan heeft God die zonde al lang vergeven, maar die zonde heeft nog steeds een invloed op ons leven. Sta daarom niet toe, dat zonden van het verleden, zonden die u beleden hebt, uw christenleven van vandaag kapot maken. Het is een truc van satan om de blijdschap uit uw leven weg te nemen. Het is een valstrik van de tegenpartij om u als christen onvruchtbaar te maken.

Belijd uw zonden concreet en eerlijk tegenover God. Aanvaard in dankbaarheid de vergeving die Hij aanbiedt en leef dan verder vanuit de blijdschap van die vergeving.

Toepassing: Leren om vergeving te accepteren is geweldig belangrijk. Hoe vergaat dit u?

Gebed: Hemelse Vader, dank U dat U ernaar verlangt mij te vergeven. Amen.

© Maximum Life