Relatieproblemen

0
287
Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, vóór het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave. Matthéüs 5:23,24

Indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Matthéüs 6:14

Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Romeinen 12:18-21

En verder: Psalm 37:8, Spreuken 14:17, Spreuken 15:1, Spreuken 19:11, Spreuken 29:8,11,22, Spreuken 30:33, Efeziërs 4:26,27,31,32, Colossenzen 3:5-17, Jacobus 1:19-21.