Vergeving – deel 9 van 9

0
294
Als wij onze zonden te belijden, dan vergeeft God ons die zonden!

Lezen: Psalm 26:1-12

Vers voor vandaag: “Ik echter wandel in onschuld.” (Psalm 26:11a)

Volkomen rein
“Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9)

Als wij onze zonden te belijden, dan vergeeft God ons die zonden.
Hij reinigt ons.
Waarvan?
Van de zonden die wij belijden?
Ja, maar niet alleen dat.
Let u eens goed op wat er staat.
Hij reinigt ons van alle ongerechtigheid.

Als wij God alle zonden belijden die ons in gedachten komen, dan reinigt Hij ons niet alleen van de zonden die wij belijden, maar van alle ongerechtigheid. Ook van die zonden waarvan wij ons niet eens bewust waren, of zonden die wij vergeten zijn.

Als wij onze zonden belijden en oprecht verlangen naar een zuivere relatie met God, dan vergeeft God ons niet alleen die zonden, die wij belijden, maar Hij reinigt ons van alles wat tussen Hem en ons instaat. Hij maakt ons dan volkomen rein.
Niets staat de relatie met Hem nog in de weg.
Hand in hand met Hem mogen wij door het leven gaan.
Dan kunnen wij pas echt beantwoorden aan het doel van ons bestaan.

Is er iets dat nu uw relatie tot God in de weg staat?
Misschien helpt het u om een stuk papier te nemen en daarop alle zonden te schrijven die uw relatie tot God nu in de weg staan.
Schrijf alles op wat u in gedachten komt.
Belijd heel specifiek en concreet iedere zonde.
Vraag God u te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid.
Aanvaard daarna met beide handen de vergeving die God aanbiedt.
Verheugt u in het feit dat er niets meer tussen u en God instaat. Vernietig daarna de lijst.
Uw zonden – wat die ook zijn – liggen nu in de diepten der zee (Micha 7:18,19).

Geestelijk ademhalen
Bill Bright, de oprichter van Campus Crusade for Christ International (in Nederland Agapè) noemde dat geestelijk ademhalen.
We ademen uit als wij onze zonden belijden en het onreine uit ons leven wegdoen.
Daarna ademen wij in wanneer wij ons leven opnieuw onder controle van God stellen.
Bewust geestelijk ademhalen kan zo een heel belangrijk onderdeel van ons geestelijk leven worden. Net zo vanzelfsprekend als wij ademhalen mogen wij leven met God.

Toepassing: Misschien wilt u vandaag doen wat hierboven gesuggereerd wordt. Neem een stuk papier en schrijf daarop alles wat uw relatie tot God in de weg staat. Belijd die zonde(n) en leef vanuit de vergeving die God u aanbiedt.

Gebed: Heer, dank U dat niets tussen U en mij hoeft in te staan. Amen.
 
© Maximum Life