Verlossing – deel 8 van 8

0
309
Geloof is een anker voor de ziel!

Lezen: Psalm 84:1-13

Vers voor vandaag: “Welzalig zij die in uw huis wonen.” (Psalm 84:5a)

De studie van vandaag is een soort ‘aanhangsel’ bij deze serie over verlossing. Niet alleen ontvangen wij door geloof eeuwig leven. Het geloof doet veel meer voor ons. Enkele gedachten:

1. Geloof is een anker voor de ziel
Als mensen worden wij zo gemakkelijk ‘meegezogen’ door allerlei gedachten, filosofieën, nieuwe ideeën. Daarom schrijft Paulus aan de Efeziërs: “Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder de invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde en elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.” (Efeziërs 4:14,15)

2. Geloof geeft antwoord op de vraag naar de zin van het leven
De vraag naar de zin van het leven is zo fundamenteel dat ik de vaste overtuiging heb dat iedereen die deze vraag voor zichzelf niet op een bevredigende manier kan beantwoorden altijd innerlijke onrust en onzekerheid zal ervaren. Geloof in God geeft een fantastisch antwoord op de vraag naar de zin van het leven. Deze overtuiging heeft een doorwerking in wie we zijn en wat we doen.

3. Geloof geeft een fundamenteel begrip van goed en kwaad
Als christenen hoeven wij niet altijd zelf te bepalen wat goed en wat verkeerd is. Wie de Bijbel bestudeert krijgt een heel goed beeld van datgene wat goed is voor ons en voor de mensen om ons heen en datgene wat verkeerd is. Dit fundamentele begrip van goed en kwaad creëert zekerheid en functioneert als een raamwerk voor besluitvorming.

4. Geloof helpt om een positief en realistisch zelfbeeld te ontwikkelen
Een zelfbeeld is het beeld dat je hebt van jezelf. Zo’n zelfbeeld bepaalt in belangrijke mate wie je bent, waartoe je in staat bent en hoe je omgaat met andere mensen. De Bijbel helpt ons om een positief beeld te hebben van onszelf: we zijn immers ‘kinderen van God’. Daarnaast helpt de Bijbel ons om realistisch te zijn over onszelf: we zijn zondaars die Gods vergeving nodig hebben.

5. Geloof komt tegemoet aan emotionele behoeften
Ieder mens wil geaccepteerd worden, vergeving ontvangen, liefde ervaren. Het geloof leert ons dat God ons onvoorwaardelijk accepteert, dat vergeving van al onze zonden van verleden, heden en toekomst mogelijk is en dat Hij ons volkomen liefheeft. Verder worden wij als christenen aangemoedigd om zo om te gaan met andere mensen.

6. Geloof creëert relaties
Geloven doe je niet alleen. Je zoekt andere mensen op. Zo kun je iets betekenen voor andere mensen. Zij op hun beurt willen iets betekenen voor jou. Dat creëert belangrijke en zinvolle relaties.

7. Geloof plaatst het leven in het perspectief van de eeuwigheid
Dat helpt om zowel het betrekkelijke als ook het unieke van het leven te zien en te ervaren.

Toepassing: Het kennen van God heeft een fantastische doorwerking in het hele leven. Probeer eens te formuleren hoe bovenstaande zeven punten doorwerken in uw leven.

Gebed: Heer, dank U dat ik mag geloven. Amen.

© Maximum Life