Bijbel vertaald in 44 nieuwe talen

0
304
Zo’n 77 miljoen mensen kunnen sinds 2018 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de 44 talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in zijn vertaalstatistiek  over 2018.

In negen van die 44 talen – gesproken in onder meer  Nigeria, Oeganda en Suriname – is de complete Bijbel nu voor het eerst beschikbaar. In 15 talen kwam het Nieuwe Testament af en in 20 talen gedeelten van de Bijbel. In totaal kwamen vertaalprojecten gereed in 66 talen, gesproken door 440 miljoen mensen. Hierbij ging het om nieuwe én vervangende vertalingen.
 
De complete Bijbel is nu beschikbaar in 692 talen die door 5,6 miljard mensen gesproken worden. Het Nieuwe Testament is in nog eens 1.547 talen beschikbaar, en 411 miljoen mensen kunnen nu gedeelten van de Bijbel lezen. In circa 4.000 van de 7.350 talen in de wereld is nog geen enkel bijbelgedeelte vertaald. De UBS wil in een ambitieus 20-jarenprogramma in 2038 in totaal 1.200 vertaalprojecten afronden. Digitale support maakt dat vertaalprocessen effectiever verlopen, zo stelt de UBS.

Vertaalsteun NBG

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) droeg als UBS-lid bij aan de voortgang van het vertaalwerk. Substantiële steun gaf het NBG aan projecten in Angola, Rusland, Sierra Leone en Mexico. Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap: ‘Afgelopen najaar was ik bij de presentatie van het Nieuwe Testament in het Kikongo, een inheemse taal in Angola. Iedereen zou dat eens moeten meemaken: de blijdschap en het enthousiasme van mensen die de Bijbel in hun eigen taal krijgen. Het onderstreept hoe belangrijk het vertaalwerk van de bijbelgenootschappen is. Dat moeten we blijven ondersteunen.’

Bijbelwebsites

De voortschrijdende digitalisering maakt ook dat het online bijbelgebruik blijft stijgen. Rieuwerd Buitenwerf constateert: ‘Voor de techniek van onze platforms debijbel.nl en debijbel.be bestaat internationale belangstelling. Onder de naam ‘International Bible Engagement Platform’ (IBEP) stelt het NBG deze techniek beschikbaar aan zusterorganisaties. Met Finland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Portugal, Brazilië en Kenia werken we aan bijbelwebsites met behulp van deze techniek. De Finse website is al in de lucht.’

Bron grafiek hieronder: United Bible Societies
Foto NBG:  In 2018 werd in Angola de Kikongo-vertaling feestelijk in gebruik genomen.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap / Website: www.bijbelgenootschap.nl