Opvolger Nieuwe Bijbelvertaling gaat NBV21 heten

0
756

De nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 (NBV) is vrijwel gereed en verschijnt volgend najaar. ‘De naam ervan is NBV21’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap. ‘De NBV21 is een verbeterde versie, dankzij duizenden reacties van bijbellezers en nieuwe wetenschappelijke inzichten. De kwaliteit en sterke kanten van de NBV komen in de NBV21 nog scherper naar voren.’

‘We bedanken de kerken en de duizenden bijbellezers die sinds 2004 op de NBV hebben gereageerd en hun inzichten en verbetersuggesties met ons hebben gedeeld’, aldus Buitenwerf. ‘Hun input gecombineerd met onze vertaalexpertise maakt de nieuwe versie beter, krachtiger en consistenter. We hebben stap voor stap gewerkt aan een vertaling die al het goede van de NBV combineert met alles wat nog beter kon. Het resultaat is een vertaling die vertrouwd voelt én tegelijk als nieuw. De NBV21 is prettig leesbaar, bevat mooi Nederlands en brengt bijbellezers dicht bij de bron.’

Met twee miljoen verkochte exemplaren is de NBV de meest gebruikte vertaling in het Nederlandse taalgebied. In 2016 werd de NBV door het Nederlandse publiek verkozen tot het ‘Belangrijkste Boek’. Het Bijbelgenootschap riep bij de verschijning ervan bijbellezers op om deze vertaling te gebruiken en reacties in te sturen. Ook beloofde het Bijbelgenootschap om na verloop van tijd met een verbeterde editie te komen.

Veranderingen
Het Bijbelgenootschap heeft drie jaar gewerkt aan de NBV21. Alle binnengekomen suggesties zijn zorgvuldig beoordeeld. Elk vers is opnieuw aan de brontekst getoetst, waardoor de vertaling aan kwaliteit heeft gewonnen. Zo is er meer consistentie tussen verschillende teksten, zijn thema’s en verbanden duidelijker gemaakt en is het Nederlands waar nodig verbeterd. In de NBV21 zijn circa twaalfduizend wijzigingen te vinden. Bovendien valt een andere vernieuwing op: ‘eerbiedshoofdletters’: hoofdletters in persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de heilige Geest.

Website met nieuwsbrief, special en voorpublicatie
Op de website nbv21.nl staan achtergrondinformatie en voorbeelden van wijzigingen, met uitleg. Er kan ingetekend worden op een nieuwsbrief. Ook is gratis een NBV21-editie van het vakblad Met Andere Woorden aan te vragen. Deze special belicht het werk aan de NBV21, interviewt betrokken experts en laat zien hoe uniek het is dat de respons van lezers verwerkt is. Voor professionals die complete hoofdstukken uit de NBV21 willen lezen, is een voorpublicatie op aanvraag beschikbaar.
De complete tekst van de NBV21 is naar verwachting begin volgend jaar vastgesteld. Daarna zal die worden klaargemaakt voor druk en digitale publicatie in het najaar van 2021.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap