Progressieve Paus in beeld

0
305
Toegenomen globalisering confronteert met wereldproblemen, zoals armoede, ziekte, corruptie, misbruik en werkeloosheid. Sommige komen dan wel door onvoorziene rampen, maar de meeste door mensen. Nogal wat van die problemen raken ook Gods volk. Dit zou christelijke leiders moeten aangaan. De film ‘Pope Francis, a man of his word’ toont hoe het hoofd van de Rooms-katholieke kerk het zich aantrekt. Hoe is dat gedaan?

Recensie door Marco van Putten

Deze documentaire is in samenwerking met het Vaticaan gemaakt. Sinds 2013 bekleed de voormalige kardinaal-priester Bergoglio er, als eerste Zuid-Amerikaan, het hoogste ambt (Paus). Hij nam de naam ‘Franciscus’ aan, verwijzende naar Franciscus van Assisi (c.1181-1226) de leider van de gelijknamige orde (ook wel ‘De Minderbroeders’). Ondanks dat hijzelf jezuïet (lid van de Rooms-katholieke orde Sociëteit van Jezus) is. Als paus richt hij zijn ambt naar Franciscus van Assisi en daarom besteedt deze film ook aandacht aan de belangrijkste momenten van het leven van hem.

In deze film zijn gesprekken van deze paus opgenomen waarin hij zijn mening geeft over verschillende problemen en uitdagingen van de moderne wereld, zoals de rijke elites, gezinsproblematiek en de dood. Die blijken vaak opvallend juist. De kijker reist ook mee met de Paus om te zien wat hij ermee doet. De nadruk ligt op de armen en zieken. Naar het voorbeeld van Franciscus van Assisi. Hij mijdt niet aan te geven hoe de problemen ontstaan en benoemt wat nodig is, zoals werk, een land en een dak boven het hoofd.
De Paus komt over als een reizende paus met bijzondere persoonlijke aandacht voor mensen in hun nood. Hij bezoekt de allerarmsten, gevangenen, vluchtelingen en slachtoffers van rampen. Maar hij legt ook contact met wereldleiders en spreekt op conferenties en bijvoorbeeld in de Senaat van de Verenigde Staten van Amerika.
Opvallend is zijn bezoek aan het Midden-Oosten, waarbij hij Jad-Wasjem, de ‘Klaagmuur’ en de afscheiding tussen Palestijnen en Israëli’s. Ook ontmoet hij hun leiders.
Hij wordt weergegeven als een contemplatieve, rustige en toegankelijke man. Hij richt de aandacht vooral op de hoop en de vrije wil. Hij wijst zelfs op het belang van humor. Hij ziet uit naar herstel en vrede.

Evaluatie

Dit is een indrukwekkende documentaire, met nogal wat emotionele momenten in de ontmoetingen met mensen in grote nood. In zijn gesprekken over misstanden komen echter de woorden ‘zonde’ of ‘satan’ nooit voor. De Paus spreekt in de terminologie van de wereld. Dat laatste wil hij ook bereiken door een wereldoecumene, waarin allerlei religieuze leiders, uit onder meer het Jodendom, Boeddhisme en de Islam, samenwerken aan de oplossing van de wereldproblemen. Kortom, hij profileert zich als koploper van de ‘progressieve kerk’.
Hij imiteert en bevestigt het klassiek romantische beeld van de Here Jezus, maar niet zozeer de God van de Bijbel. Het ambt vertegenwoordigt dus eerder een pseudochristenheid, wat navenante weerslag heeft op probleembestrijding.
Een aanrader voor geïnteresseerden in de kerk van Rome.

Pope Francis. A man of his word. 2018, Universal Pictures Benelux BV, Hilversum, 92 min, prijs € 9,99, ISBN: 5053083154851.