Heeft een lockdown (nog) nut?

0
529

De vele media die over corona rapporteren en het lang niet altijd met elkaar eens zijn, zorgen bij velen voor verwarring. Is de lockdown nu wel of geen goed idee geweest? Moet die nog wel voort blijven duren? In een uitgebreid redactioneel artikel scheidt het populairwetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine het kaf van het koren om mensen handvatten te geven die ze kunnen helpen in hun meningsvorming.

7 feiten
die je in je meningsvorming kunt betrekken

Dat doet het christelijke populairwetenschappelijke tijdschrift onder andere door desinformatie aan te kaarten. Zo zijn veel media erg negatief over de situatie in Amerika vanwege het hoge absolute aantal coronadoden. Geen land zou zwaarder zijn getroffen. Dat klopt niet. In verhouding tot de totale bevolking doet Amerika het met 226 coronadoden per 1 miljoen inwoners beter dan Nederland (met 304 coronadoden per 1 miljoen inwoners). Wat is dan wel het zwaarst getroffen land? Dat is België. Een ander misverstand is dat het virus veel meer slachtoffers eist dan andere recente epidemieën. Dat is niet zo: volgens cijfers van het RIVM en het CBS eiste de griepepidemie uit 2017-2018 tot nu toe(!) meer levens dan het coronavirus. Hopelijk blijft dat zo, want een onbekende factor is hoe lang de corona-epidemie nog voortduurt.

Legitimeert dit beeld een nog steeds voortdurende lockdown? Om op die vraag antwoord te kunnen geven, levert Weet Magazine handvatten. Het tijdschrift wijst onder andere op het door de WHO voorgespiegelde sterftecijfer van 3,4%, dat het startschot was voor de wereldwijde lockdowns. „Dat sterftecijfer bleek gelukkig veel te hoog”, aldus Johan Démoed, eindredacteur van Weet Magazine. „Volgens een onderzoek van de Volkskrant ligt het sterftecijfer eerder rond de 1,4%. Dat is alsnog fors, maar lang niet zo hoog als de WHO in eerste instantie voorspelde.”

Andere argumenten die het tijdschrift aandraagt om genuanceerder naar de lockdown te kijken, zijn de catastrofale economische gevolgen die deze ingrijpende maatregel wereldwijd, en dus ook voor Nederland, zal gaan hebben. Verder wordt er gewezen op de situatie in Zweden. Dat land kende geen strikte lockdown, maar van een explosieve groei van het aantal coronapatiënten was daar, in vergelijking met andere landen, geen sprake. „Je zou misschien denken: dat komt doordat Zweden veel minder is verstedelijkt, en de mensen dus verder uit elkaar wonen, maar dat is niet het geval. De urbanisatiegraad van Zweden is ongeveer net zo hoog als in Nederland, en toch bracht men het er tot nu toe zonder lockdown met 291 coronadoden per 1 miljoen inwoners beter van af dan wij. Intussen bleven de Zweden gewoon restaurants bezoeken en terrasjes bevolken.”

Met het artikel hoopt Weet Magazine mensen bewuster te maken van desinformatie die zich snel kan verspreiden, vooral als het om gevoelige onderwerpen als deze gaat. Geïnteresseerden kunnen het volledige artikel lezen op de website van Weet Magazine.

Weet Magazine is een tweemaandelijks verschijnend populairwetenschappelijk tijdschrift.
Het beschrijft nieuws uit de natuur, techniek en wetenschap vanuit een christelijk perspectief. Het magazine is opgericht in 2010 en bestaat dit jaar 10 jaar.

Bron: Weet Magazine