Gehandicapte jongeren behandeld als zwarte schapen

0
334

In Nederland zijn er goede voorzieningen als dagcentra en sociale werkplaatsen waar jongeren met een verstandelijke en/of geestelijke beperking liefdevol worden opgevangen en verzorgd. In Albanië is dit een heel ander verhaal. Gehandicapte jongeren worden hier uitgelachen en voor gek versleten. Ze blijven vaak thuis waardoor hun toch al moeizame ontwikkeling stagneert en de kans op verwaarlozing toeneemt.

In Albanië zijn gehandicapte jongeren de zwarte schapen in de samenleving. Ze zijn niet in tel en niemand wil iets met ze te maken hebben. De ouders van deze kinderen hebben het vaak ook erg moeilijk Ze houden van hun kind, maar tegelijkertijd schamen ze zich ook. Soms zo erg dat ze hun kind verstoppen in een schuur of kast om ze te verbergen voor de buitenwereld. Het gehandicapte kind heeft ook intensieve zorg en extra middelen nodig als luiers en medicijnen wat een extra druk op het gezin legt.

Stichting Mensenkinderen wil jongeren met een verstandelijke en/of geestelijke beperking in Albanië, Armenië en Moldavië hulp bieden. We ondersteunen initiatieven die hulp, hoop en liefde aan gehandicapten bieden. Ze verdienen een plek met goede voorzieningen waar ze overdag kunnen verblijven en waar hun toekomstmogelijkheden worden vergroot.

Een goed voorbeeld is het gehandicapten centrum “Shpresa e Re “, wat “Nieuwe Hoop” betekent in Burrel (Albanië). Met veel liefde en inzet, maar met weinig middelen wordt er hier voor gehandicapten gezorgd. Dagelijks komen er 36 lichamelijk en /of geestelijk gehandicapte jongeren uit Burrel en de dorpen er omheen naar dit dagcentrum. Hier worden ze behandeld als mens en krijgen ze liefde, onderwijs en begeleiding. Het leven verandert hierdoor voor deze jongeren. Er is dringend behoefte aan allerlei zaken als materialen voor activiteiten, een koelkast, een minibus, pampers, incontinentiematrassen, medische hulpmiddelen enz.. Met uw steun wordt het mogelijk de benodigde materialen aan te aanschaffen.

Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus (Mattheus 9: 35-36) bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië en Moldavië en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en barmhartige daden.

Bron: Mensenkinderen