Stichting Hulp Roemenië Moordrecht opnieuw naar Baratos

0
298
In september 2019 gaat een groep van totaal 14 personen vanuit de stichting SHRM voortkomend uit de Moordrechtse Protestantse gemeente weer een bezoek brengen aan Baratos en Körispatak in Roemenië. Het doel van de reis is hernieuwde kennismaking en het in Körispatak gerealiseerde verenigingsgebouw bekijken.

Het verenigingsgebouw bij Kati en Levi in Körispatak is gereedgekomen met behulp van donaties en sponsors van de stichting. In september is de opening van dit gebouw. Het is opnieuw een mooi project, waar de stichting een bijdrage heeft kunnen leveren om dit daar plaatse te kunnen realiseren.
De SHRM  heeft als doelstelling hulp en ondersteuning te bieden op maatschappelijk en geestelijk gebied aan gemeenschappen in Roemenië. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

– Het tot stand brengen en onderhouden van wederzijdse contacten.
– Het inzamelen van geld en goederen.
– Het verzorgen van transporten naar Roemenië.
– Het opzetten van projecten en het begeleiden hiervan.
– Het werven van fondsen.
 
De inwoners uit de gemeenschappen zijn zelf nauw betrokken bij de diverse projecten. Zij zorgen ervoor dat de hulp terecht komt bij degenen die het op dat moment het hardst nodig hebben. De eerste contacten dateren al sinds ± 1980. Destijds – en nog altijd – onderhouden leden van de stichting kerkelijke en burgerlijke contacten met diverse instanties in Transsylvanië.

Vanaf 1996 concentreert de hulp zich op de gemeente Barátos en omgeving.
Er werd o.a. met geld en goederen vanuit Moordrecht een gemeenschapshuis aan de pastorie gebouwd en de lagere school werd voorzien van meubilair en sanitair. Het opzetten van deze projecten hebben als doel, dat de inwoners van Bárátos hiermee inkomsten verwerven, maar ook dat er werkgelegenheid wordt geschapen. Tevens worden regelmatig leermiddelen, computers, kleding en medische hulpgoederen verstuurd voor plaatselijke scholen en zorginstellingen. Vanaf 2016 geeft de stichting ook hulp aan de gemeente Kőrispatak, waar het predikanten echtpaar Kati en Levi Gilyén al enige jaren actief zijn.